منو
 کاربر Online
444 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  چهارشنبه 03 شهریور 1395 [09:14 ]
  بررسی امکان سنجی تعیین آلودگی هوا با استفاده از رصد تجربی ستاره ها
 

مقاله پژوهشی با عنوان: `بررسی امکان سنجی تعیین آلودگی هوا با استفاده از رصد تجربی ستاره ها` توسط غلامحسین رستگارنسب، دبیر گروه نجوم شبکه رشد، در هفدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و هفتمین کنفرانس فیزیک وآزمایشگاه در دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی مشهد به صورت سخنرانی ارایه گردید. در زیر چکیده این پژوهش ارایه شده است.


بررسی امکان سنجی تعیین آلودگی هوا با استفاده از رصد تجربی ستاره ها
غلامحسین رستگارنسب1و2و3و4، منصوره بنازاده5 و میترا رستگارنسب6
1) دانشگاه فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی تهران
2) انجمن نجوم ایران
3) گروه نجوم شبکه رشد
4) انجمن علمی آموزشی دبیران فیزیک شهرستانهای استان تهران
5) مدرسه معراج، ناحیه یک شهر ری، شهرستان های استان تهران
6) مدرسه جواد الائمه، ناحیه یک شهر ری، شهرستانهای استان تهران
چکیده:در این بررسی، از مجموع آلوده کننده های هوا، مهمترین آن به نام PM2.5 مورد بررسی قرار گرفت. سپس در شبهای خاصی، رصد کم نورترین ستاره از صورت فلکی اسد انجام گرفت و قدر آن ثبت شد و از مقایسه قدر ظاهری ستاره در هوای آلوده با شاخص PM2.5، با قدر ظاهری حقیقی ستاره از جداول نجومی، مشخص شد که مقدار آلودگی هوا می تواند درخشندگی ستاره ها را به شدت کاهش دهد. این کاهش تا 4 قدر ثبت شد.
کلمات کلیدی: آلودگی هوا، کاهش قدر ستاره، صورت فلکی اسد، قدر ظاهری

  امتیاز: 0.00