منو
 کاربر Online
719 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  جمعه 08 مرداد 1395 [07:24 ]
  ماه به دور مرکز زمین نمی گردد
 

در واقع هر دو جسم به دور مرکز جرمشان می گردند. اگر دو جرم یکسان را به وسیله یک میله به هم وصل کنیم، تکیه گاه در وسط میله باعث توازن می شود و دو جرم به دور تکیه گاه گردش می کنند. حال هر قدر که جرم یکی بیشتر باشد، تکیه گاه به سمت جرم سنگین تر نزدیک می شود. گاهی ممکن است که تکیه گاه در داخل جسم با جرم بیشتر قرار گیرد که باز هم فرقی نمی کند و دو جسم در حال حرکت هستند. زمین و ماه نیز هر دو به دور مرکز جرمشان گردش می کنند و چون جرم زمین حدود 81 برابر جرم ماه است، بنابر این تکیه گاه خیلی به سمت زمین آمده و تقریبا در فاصله 4700 کیلومتری از مرکز زمین قرار دارد. در واقع زمین نسبت به مرکز جرم، در اول هر ماه، 4700 کیلومتر از خورشید دور می شود و در چهاردهم هر ماه 4700 کیلومتر به خورشید نزدیک می شود. با این حساب ماه به دور زمین نمی گردد و ماه و زمین هر دو به دور مرکز جرمشان گردش می کنند.
دبیر گروه شبکه رشد

  امتیاز: 0.00