منو
 کاربر Online
403 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  پنج شنبه 23 دی 1389 [05:56 ]
  جهان در فضايي فرا ابعادي(قوانين طبيعت موقع بيان در ابعاد بالاتر ساده تر مي شوند)
 

ريمان سرانجام، علي رغم بيماريهاي مكرر خود، تصوير تازه و تكان دهنده اي از مفهوم نيرو ارائه كرد. او موجوداتي دوبعدي به نام كرم هاي كتاب را كه بر روي يك صفحه كاغذ مچاله شده زندگي مي كنند در نظر گرفت. اين موجودات چه تصوري از دنياي اطراف خود داشتند؟ دريافت ريمان اين بود كه از نظر آنها دنيايشان كاملا تخت مي نمايد و بخاطر اينكه بدنهايشان نيزهمراه با صفحه كاغذ، مچاله شده است، هرگز متوجه انحناي دنياي خود نمي شوند. به اين ترتيب اگر اين موجودات سعي در حركت روي اين صفحه كاغذ مچاله شده بكنند، نيرويي نامرئي و اسرار آميز را احساس مي كنند كه مانع از حركت آن ها در يك خط مستقيم مي شود بطوريكه هر دفعه كه اين موجودات از روي چين و چروك هاي صفحه حركت كنند بدنهايشان به چب و راست كشيده مي شود. بدين ترتيب، ريمان با رد كردن اصل كنش از فاصله، بعد از 200 سال، اولين تكان اساسي را به فيزيك نيوتوني وارد نمود و بيان كرد: نيرو، نتيجه اي از هندسه است .
در ادامه، ريمان بجاي صفحه كاغذ دو بعدي كه در جهان سه بعدي ما پيچيده شده بود، جهان سه بعدي ما را كه در بعد چهارم پيچيد شده، جايگزين كرد. بطوريكه درهم پيچيدگي جهان براي ما روشن و واضح نيست. ريمان به اين نتيجه رسيد كه نيرو هاي الكتريسيته، مغناطيس و گرانش ناشي از درهم مچاله شدن جهان سه بعدي ما در بعد نامرئي چهارم است. بنابراين نيرو موجوديت مستقلي ندارد بلكه فقط اثري ظاهري است كه بخاطر تغيير شكل هندسي ايجاد مي شود.
در بخش هاي بعدي به توضيح بيشتر موضوع اخير مي پردازيم.

  امتیاز: 0.00