منو
 کاربر Online
438 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  پنج شنبه 16 دی 1389 [01:20 ]
  جهان در فضايي فرا ابعادي(قوانين طبيعت موقع بيان در ابعاد بالاتر ساده تر مي شوند)
 

از زمان نيوتن، دانشمندان نيرو را به عنوان عامل اندركنش لحظه اي بين دو جسم دور از هم در نظر مي گرفتند. اين موضوع را فيزيكدانها، كنش از فاصله نام گذاري كردند، بدين معني كه يك جسم مي تواند حركت اجسام دورتر را به طور آني تحت تاثير قرار دهد. مكانيك نيوتني، بدون شك مي توانست حركت سياره ها را توصيف كند ولي در طول قرنها، منتقدين در مورد غير طبيعي بودن موضوع كنش از فاصله بحث كرده اند، اينكه يك جسم بتواند جهت حركت جسم ديگر را بدون اينكه حتي تماسي با آن داشته باشد تغيير دهد ...همچنين آني و لحظه اي بودن تاثير نيرو بين دو جسم كه از هم فاصله دارند با اصل موضوع نسبيت خاص اينشتين كه سرعت نور را بالاترين حد سرعت ها در عالم مي داند تناقض دارد. در قسمت بعد ذكر يك مثال جالب براي درك بهتر موضوع اخير خالي از لطف نيست: زندگي ماهي هايي كوچك، در درياچه اي پوشيده شده از نيلوفر هاي آبي را در نظر بگيريد. ماهي ها تمام عمر خود را در آبي كم عمق سپري مي كنند، در حالي كه فكر مي كنند جهانشان از رنگ آبي تيره و تار و تعدادي نيلوفر تشكيل شده است ، تنها ممكن است آگاهي مبهمي داشته باشند از اينكه شايد جهاني ناشناخته در بالاي سطح آب وجود داشته باشد. تصور كنيد كه يك روز، باران شديدي درمي گيرد و سطح آب توسط هزاران قطره ريز باران بمباران مي شود. با متلاطم شدن سطح آب، نيلوفرهاي آبي توسط امواج آب به هر سويي كشانده مي شوند. ولي چون در نظر ماهي ها آبي كه در آن بسر مي برند درست مثل فضاي اطراف ما نامرئي است از اينكه نيلوفر هاي آبي خود به خود مي توانند در اطرافشان حركت كنند سردرگم مي شوند. با تصور اينكه ماهي هاي دانشمندي نيز بين ماهي ها زندگي مي كنند، ماهي هاي دانشمند با زيركي، چيزي به نام نيرو دست و پا مي كنند تا نادانسته هاي خود را پنهان كنند وازآنجائيكه قادر به درك صحيح امواج در سطح نامرئي آب نيستند نتيجه مي گيرند كه چون ماهيتي اسرارآميز و نامرئي به نام نيرو بين نيلوفرها عمل مي كند، لذا آن ها بدون اينكه با چيزي در تماس باشند، حركت مي كنند. در واقع اگر دانشمندان ما مفاهيمي مثل نيروها را كشف مي كنند، به اين خاطر است كه نمي توانند ارتعاشات نامرئي را كه فضاي خالي اطراف ما را پركرده اند، شناسایی كنند.

  امتیاز: 0.00