منو
 کاربر Online
433 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  جمعه 10 دی 1389 [18:20 ]
  ابزارهاي نجومي- قسمت اول:مقدمه
 

بديهي است که ما براي درک ماهيت ستارگان و حتي فراتر از آن براي شناخت کيهان، همچون هر موضوع ديگري نياز به ابزارهايي براي کاوش داريم. نوع و کيفيت ابزارهاي نجومي در طول تاريخ تمدن بشر بسته به ميزان شناخت او از جهان و محيط پيرامونش متفاوت بوده است. دانشمندان قديم زماني با ساخت بناهايي از سنگ و صخره به مطالعه تغيير فصل ها و گردش افلاک مي پرداختند، نظير بقاياي رصدخانه باستاني که در استون هنج انگلستان مي بينيم.
با گذشت زمان و آشنايي بشر با قوانين رياضيات و هندسه حاکم بر جهان، اسطرلاب، ذات الربع، سکستانت و ده ها ابزار مختلف ساخته مي شدند و اسرار بيشتري را از هستي، رمزگشايي مي کردند. در اين بين ابزارهايي همچون انواع گوناگون ساعت هاي آفتابي از جمله ابزارهاي نجومي بودند که زندگي روزمره آدميان را نيز تحت تاثير قرار دادند. سرانجام روزي رسيد که گاليله تلسکوپ را به دنياي نجوم معرفي کرد و سير مطالعات نجومي وارد مرحله جديدي شد که با گذشته آن قابل قياس نيست. از آن زمان قريب به چهارصد سال مي گذرد و انواع گوناگون تلسکوپ هاي اپتيکي راه گشاي مطلوبي براي گسترش مطالعات نجومي به نظر مي رسيدند.


تصویر


ديري نگذشت که طول موج هاي نور مرئي ديگر پاسخگوی کنجکاوي هاي انسان نبود و آن وقت نوبت به تلسکوپ هاي راديويي، پرتو ايکس، گاما، فرو سرخ و فرا بنفش رسيد. سپس گهگاه براي مطالعات دقيق تر، فناوري فضا به مدد گرفته شد و ابزارهاي زميني رنگ فضايي به خود گرفتند. با ورود CCD ها به دنياي نجوم تحولي ديگر رخ داد و داده هاي به دست آمده از تلسکوپ هاي اپتيکي با جزئيات بيشتر مورد بررسي قرار گرفت و سرانجام رصدخانه پرتوهاي کيهاني، آشکارسازهاي نوترينو و آشکارسازهاي امواج گرانشي در دنياي امروز ما سعي دارند اساسي ترين پرسش انسان را پاسخ دهند: کيهان چگونه و در چه زمانی متولد گرديد و سرانجام آن چه خواهد شد.
در اين نوشتار به معرفي و بررسي اجمالي تلسکوپ هاي اپتيکي و راديويي مي پردازيم.
منابع در آخرين قسمت مي آيد.

  امتیاز: 0.00