منو
 صفحه های تصادفی
مایع شدن گازها
همدردی امام صادق علیه السلام با مردم
حضرت امام رضا علیه السلام
فروتنی امام علی علیه السلام در برابر مردم
نامه امام سجاد علیه السلام به عبدالملک
همدردی رهبران دینی با مردم
مفرد
باریت
اقسام قضیه
رابطه سیگار و بیماریها
 کاربر Online
545 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  یکشنبه 13 تیر 1389 [15:10 ]
  تاريخ نجوم- قسمت سوم
 

نجوم‌ اسكندريه‌:
اسكندريه‌ شهري‌ مديترانه‌اي‌ در ساحل‌ مصر بود‌. اسكندر اين ‌شهر را بدين‌ نيت‌ بر پا داشت‌ كه‌ كانوني‌ باشد براي‌ همة‌ دانش‌ها و دانشمندانی مانند‌ هراكليدس‌، اراتوستن‌، آريستارخوس‌ و بطليموس‌ همگي‌ از بزرگان‌ نجوم‌ اسكندراني‌ به‌ شمار مي‌روند.
هراكليدس‌ معتقد بود كه‌ برخي‌ سيارات‌ مانند زهره‌ و مريخ‌ به‌ گرد خورشيد در حركت‌ اند و خورشيد به‌ روي‌ مداري‌ به‌ دور زمين‌ در گردش‌ مي‌باشد. اراتوستن‌ نخستين‌ كسي‌ بود كه‌ در تاريخ ‌علم‌ دست‌ به‌ اندازه‌گيري‌ قطر كره‌ زمين‌ زد. وي‌ قطر كره‌ زمين‌ را به‌ وسيله‌ تفاوت‌ ارتفاع‌ خورشيد در دو شهر، در زماني‌ واحد بدست‌ آورد.
آريستارخوس‌ (Aristarchus)كه‌ احتمالاً تحت‌ تاثير هراكليدس‌ بوده‌ است‌، مدل‌ ونظريات‌ جالبي‌ داشت:
1- محاسبة‌ او در مورد فاصلة‌ ماه‌ از زمين‌ و محاسبة‌ قطر ماه‌ با دقت‌ خوبي‌، صحيح‌ بود. (البته‌ او محاسباتي‌ دربارة‌ فاصلة‌ خورشيد و اندازه‌ آن‌ دارد كه‌ با خطاي‌ بسياري‌ همراه‌ است‌)
2- آريستارخوس‌ به‌ پذيرش‌ اين‌ واقعيت‌ راغب‌ بود كه‌ فواصل‌ بين‌ اجرام‌ آسماني‌ و به‌ تبع‌ آن‌ اندازة‌ عالم‌ بسيار عظيم‌ و بسي‌ بيشتر از آن‌ است‌ كه‌ تا آن‌ زمان‌ كسي‌ توانسته‌ باشد تصور كند.
3- زمين‌ به‌ دور خورشيد در گردش‌ است‌.
4- او معتقد بود كه‌ خورشيد از زمين‌ بسيار بزرگتر است‌ و با توجه‌ به‌ اينكه‌ زماني‌ زمين‌ را بزرگترين‌ جسم‌ مي‌پنداشتند، اين‌ نظربه بسيار جالبي‌ بوده‌ است‌ كه‌ از طريق‌ محاسبه‌ به‌ دست‌ آورده‌ بود.
5- زمين‌ به‌ گرد خود مي‌چرخد.

  امتیاز: 0.00