منو
 صفحه های تصادفی
سرگرمیهای شیمی
گ.دفاع از دین و مناظرات
ابوبکر و توقیف فدک
نقش استعمار در مشروطه
نبرد سلطان غزنه با فرمانروایان محلی
اصول کافی
زرد آلو
میناسازی
مهاجرتهای آفریقاییان
انواع ستاره
 کاربر Online
487 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  یکشنبه 13 تیر 1389 [15:04 ]
  كيهان شناسي– قسمت هفتم (نقاط ضعف نظريه مهبانگ)
 

عليرغم موفقيت خارق العاده نظريه مهبانگ در پيش بيني امواج زمينه اي کيهان همچنان نقاط ابهام آميزي در اين نظريه به چشم مي خورد که نياز به توضيح دارد. اين مشکلات عبارتند از:
1- مشکل افق
2- مشکل تخت بودن عالم
3- مشکل وحدت

  امتیاز: 0.00