منو
 کاربر Online
372 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  جمعه 28 اسفند 1388 [04:08 ]
  كيهان شناسي –قسمت دوم (انفجار بزرگ وآغاز جهان)
 

در گذشته دور، کسانی بودند که عقيده داشتند جهان هيچ آغاز و پاياني ندارد و نامحدود است. اما با پذيرش تئوري انفجار بزرگ (big bang) جهان نمي تواند بدون آغاز تصور شود.
بنابراين تئوري در حدود 13.5 ميليارد سال پيش ( سال) انفجار مهيبي انبساط جهان را آغاز كرد كه اين انفجار به انفجار بزرگ مشهور است.
در مورد اينكه قبل از اين واقعه چه اتفاقي افتاده است اطلاع نداريم. اما در زمان روي دادن اين انفجار همه‌ي ماده و انرژي موجود در جهان در يك نقطه جمع شده بودند.اين پديده يك انفجار معمولي نبود، واقعه‌اي بود كه سبب پيدايش جهاني شد كه اكنون ما در آن زندگي مي كنيم.
براي درك معناي آغاز جهان، گروهي از كهكشان‌ها را تصور كنيد كه بصورت تصادفي انتخاب شده‌اند . در زمانهاي گذشته فاصله تمام اين كهكشانها نصف فاصله ي كنوني آنها بوده است و درزمانهاي دورتر كمتر و ...... اگر اين روند را به سمت گذشته برون يابي كنيم به زماني مي‌رسيم كه كهكشانها بر روي يكديگر بوده‌اند، چگالي ماده درجهان بسيار بيشتر بوده است و سرانجام به نقطه اي خواهيم رسيد كه در آن چگالي نامحدود است. اين زمان رسيدن به چگالي نامحدود بيگ‌بنگ ناميده مي‌شود.
زمان، در هنگامي كه چگالي نامحدود است (اين نامحدود بودن در فيزيك به تکينگي معروف است) معنايي ندارد. ازآن گذشته، تئوريهاي كنوني ما هيچكدام وجود چنين لحظه‌اي را درگذشته پيش‌بيني نمي‌كنند. بهترين تئوريهاي فيزيكي- شامل نسبيت عام و مكانيك كوانتومي- نيز وقتي تلاش مي‌كنيم ماده‌اي كه تقريباَ چگالي نامحدود دارد را توضيح دهيم، از حركت مي‌ايستند. كلمه «تقريباً» مهم است چون تئوريها معمولاٌ درزمان تكنيگي بيگ‌بنگ از حركت نمي‌ايستند بلكه درزمان كوتاهي پس از آن، زماني كه چگالي مقدار مشخصي با نام چگالي پلانك داشته است از حركت مي‌ايستند.
{ چگالي پلانك- بالاترين چگالي كه ما اميدواريم با تئوريهاي كنوني بتوانيم آن را توضيح دهيم g/cm31093 است كه معادل 100 ميليون كهكشان متوسط در فضايي به اندازه‌ي يك اتم است. ما نمي‌توانيم جهان را بلافاصله پس از بيگ بنگ توصيف كنيم بلكه فقط مي‌توانيم بگوييم مدل كنوني جهان، از زماني آغاز مي‌شود كه چگالي، تقريباَ پايين‌تر از چگالي پلانك است و تقريباَ نمي‌توانيم چيزي درباره‌ي قبل از آن بگوييم.
بنابراين شرايط اوليه ما جهاني است كه چگالي آن در حد پلانك و يا پايين‌تر از آ ن است و هر سوالي درباره‌ي خود لحظه‌ي بيگ‌بنگ خارج از اين حدود است.
اگر جهان را محدود فرض كنيم زماني كه چگالي درحد پلانك بوده ، اندازه‌ آن بسيار كوچك بوده است.
واگر جهان را نامحدود فرض كنيم درنتيجه در لحظات اوليه پيدايش نيز جهان نامحدود بوده است. چگالي بسيار زياد و فاصله‌ بين ذرات بسياركم بوده است.}

  امتیاز: 0.00