منو
 کاربر Online
617 کاربر online

مدار LED چشمک زن

تازه کردن چاپ
مهندسی و فن‌آوری
(cached)
در این مدار با دو مدار چشمک زن ساده یکی با ترانزیستور ودیگری با رگولاتورLM317 آشنا می شوید.در این مدار در واقع شما با دو تایمر ساده آشنا می شوید.

قطعات مورد نیاز

  1. 2 عدد ترانزیستور 2N2222
  2. 5 عدد خازن 220 میکروفاراد
  3. دو عدد مقاومت 220 اهم
  4. 2 عدد LED
  5. 2 عدد مقاومت 10 کیلو اهم
  6. 1 عدد رگولاتور LM317
  7. 3 عدد مقاومت 1 کیلواهم
  8. 1 عدد مقاومت 100 اهم
  9. 1عدد خازن 0.1 میکروفاراد
  10. 1 عدد مقاومت 2.2 کیلواهم

نقشه مدار چشمک زن با ترانزیستور


مدار را مطابق نقشه زیر ببندید.امیتر هر دو ترانزیستور را به منفی منبع تغذیه متصل کنید.کلکتور هر دو ترانزیستور را از طریق مقاومت 220 اهم به منفی یا کاتد دو عدد LED ای که در اختیار دارید متصل کنید.،و آند یا مثبت این دو LED را به مثبت ولتاژ وصل نمایید.بیس این دو ترانزیستور را با دوعدد مقاومت 10 کیلواهم به طور مستقیم به مثبت ولتاژ متصل کنید.

حال از دو خازن الکترولیتی که در اختیار دارید.مثبت هر یک از آنها را به بیس ترانزیستورها متصل کنید.و منفی آنها را به این صورت وصل کنید.، که هر خازنی که مثبت آن به بیس یک ترانزیستور وصل شده است.،منفی آن به کلکتور ترانزیستور دیگر متصل شود.

همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید.از دو عدد ترانزیستور 2N2222 در این مدار استفاده شده است.منفی یا کاتد دو عدد LED موجود در مدار توسط ترانزیستورها ایجاد می شو د.بیس این دو ترانزیستور با شارژ و دشارژ دو عدد خازن 100 میکروفاراد و مقاومت های 100 کیلواهم تحریک می شود.زمان تحریک شدن ولتاژ صفر را در دو سمت کاتدهای LED ها خواهیم داشت.به دلیل قرینه بودن این مدار، هر دو LED به طور همزمان روشن نخواهد شد.هر دو با فاصله زمانیکه از طریق محاسبه خازنها و مقاومتها بدست می آیند.روشن و خاموش می شوند.
img/daneshnameh_up/d/d9/ledflasher55500.jpg

برای بدست آوردن زمان چشمک زدن براحتی می توان از طریق فرمول عمل کرد.
فواصل زمانی چشمک زدن براحتی از حاصلضرب مقاومت 100 کیلو اهم در خازن 100 میکروفاراد بدست می آید.
بنابراین فرمول داریم.

با توجه به فرمول، کل زمان چشمک زدن برابر 10 ثانیه می شود.که با توجه به قرینه بودن مدار سهم هر LED برابر 5 ثانیه خواهد شد.در واقع هر LED به مدت زمان 5 ثانیه به طور متوالی روشن و خاموش خواهد شد.با استفاده از فرمول بالا و قراردادن مقادیر متفاوت خازن ومقاومت می توان مدت زمان چشمک زدن هر LED را به طور دلخواه تنظیم کرد.
زمانیکه کلکتور یک ترانزیستور صفر می شود.خازنی که منفی آن به کلکتور این ترانزیستور متصل است از طریق این اتصال و مقاومت 100 کیلو اهم شروع به شارژ شدن می کند مدت زمان این شارژ شدن همانطور که دیدید.،محاسبه شد.در این مدت زمان خازن دیگر در حال دشارژ شدن است.در زمان دشارژ شدن،این خازن، LED متصل به کلکتور ترانزیستورمربوط به این خازن
روشن می مانند تازمانیکه این خازن به طور کامل دشارژ شود پس از دشارژ کامل خازن دومرتبه شروع به شارژ شدن می کند در این زمان LED مربوط به این خازن خاموش است.
در واقع یک خازن که دشارژ می شود. بیس ترانزیستور متصل به این خازن تحریک می شود.،و منفی LED متصل به این ترانزیستور ایجاد می شود.در این مدت زمان خازن دیگر که منفی آن به منفی همین LED و کلکتور ترانزیستور دیگر متصل شده است.شروع به شارژ شدن می کند.پس از اینکه به طور کامل شارژ شد.بیس ترانزیستور متصل به آن تحریک می شود.حال ترانزیستور دشارژ شده قبلی شروع به شارژ شدن می کند واین عمل به طور منظم ومتناوب انجام خواهد شد.
هر چه مقادیر خازن ومقاومت را کمتر قرار بدهید زمان چشمک زدن سریعتر می شود.،و هر چه قدر آنرا بیشتر قرار بدهید.مدت زمان بین روشن وخاموش LED ها یا FLASH بیشتر خواهد بود.


نقشه مدار چشمک زن با رگولاتور حالت اول

اگر از سمت روبر به این مبدل ولتاژ نگاه کنید.اولین پایه از سمت چپ پایه adjusmant ، دومین پایه،پایه خروجی وپایه سوم پایه ورودی است.پایه 3 این رگولاتور راکه پایه ورودی است با یک مقاومت به مثبت ولتاژ وصل کنید.از اشتراک این پایه با مقاومت 100 اهم به یک خازن به منفی منبع خازن وصل کنید.اگر این خازن الکترولیت بود به جهت مثبت و منفی آن دقت کنید.وجهت منفی آنرا حتما به منفی منبع تغذیه متصل نمایید.

img/daneshnameh_up/a/a2/LM317REGULATOR1.jpg


پایه 1 این رگولاتور را که پایه Adjustment یا تنظیم کننده است.به یک مقاومت یک کیلواهم متصل کنید.سر دیگر این مقاومت را به یک مقاومت یک کیلواهم دیگر و حال سر این مقاومت را با یک مقاومت یک کیلواهم به منفی منبع تغذیه متصل نمایید. اشتراک اولین مقاومت یک کیلواهم با پایهAdjustment را با یک خازن220 یا 10میکروفاراد به خروجی یا پایه 2 آیسی LM317 متصل کنید.به جهت مثبت ومنفی خازن 220 یا 10میکروفاراد دقت کنید.جهت منفی آنرا به پایه Adjustment و جهت مثبت آنرا به پایه خروجی یا 2 وصل کنید.از اشتراک مقاومت یک کیلواهم اول با مقاومت یک کیلواهم بعدی بوسیله خازن 220 یا 10میکروفاراد دیگر به خروجی LM317 متصل کنید.حال از اشتراک این مقاومت با مقاومت یک کیلواهم بعدی که یک سر ان به منفی منبع تغذیه متصل است.توسط یک خازن به پایه خروجی LM317 متصل نمایید.در اتصال خازن های 220 یا 10 میکروفاراد دقت کنید. که پایه مثبت به خروجی متصل باشد.
از اشتراک پایه های مثبت این 3 خازن در خروجی به آند یا مثبت LED وصل کنید.حال کاتدLED را به منفی منبع تغذیه متصل نمایید.ویک عدد مقاومت 2.2 کیلواهم را با آن موازی کنید.در واقع یک مقاومت 2.2 کیلواهم را به دو سر این مقاومت متصل نمایید.
در این مدار نیز مانند حالت قبل با استفاده از خازن و مقاومت یک نوسان کنندهRC ساخته ایم .نوسان کننده بر اساس ولتاژ ورودی بین 5 تا 9 ولت دارای ولتاژی نوسان کننده در خروجی است.همانطور که در نقشه ملاحظه می کنید.پایه 1 یا Adjusment
جهت کار می بایست حتما به منفی منبع تغذیه متصل شود.، این کار از طریق مقاومت های 1 کیلواهم انجام می شود.جهت مشاهده چشمک زدن LED حتما آنرا مطابق نقشه با یک مقاومت 1 کیلواهم موازی کنید.


نقشه مدار رگولاتور حالت دوم

این نقشه ساده شده،نقشه بالاست.همانطور که ملاحظه می کنید.،پایه adjustment یا تنظیم کننده، مانند حالت قبل جهت کار به منفی منبع تغذیه متصل می شود.که اینکار در این مدار توسط یک مقاومت یک کیلو اهم انجام می شود.مسیر شارژ و دشارژ خازن توسط مقاومت 1 کیلواهم و 2.2 کیلواهم ایجاد می شود.اگر هر کدام از این مقاومت ها از مسیر حذف شود .عمل چشمک زدن LED دیگر انجام نخواهد شد.دقت کنید که پایه منفی خازن به پایه Adjustment متصل شود.، و پایه مثبت آن به پایه خروجی LM317 متصل شود تا مسیر شارژ و دشارژ خازن درست بسته شود.img/daneshnameh_up/5/53/lm3172.jpg


جهت پایه های LM317


پایه 2 این تنظیم کننده ولتاژ، به بدنه فلزی این تنظیم کننده ولتاژ ارتباط دارد.که شما برای خنک نگاه داشتن این رگولاتور در مواقعیکه جریان مکزیمم را از آن می کشید.می بایست heat sink یا خنک کننده را به این بدنه فلزی متصل کنید.3 پایه موجود در این المان الکترونیکی در شکل زیر مشخص است.
img/daneshnameh_up/7/7c/lm31711.jpg


همچنین ببینید.

فهرست پروژه های الکترونیکتعداد بازدید ها: 289863


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..