منو
 صفحه های تصادفی
تولید صنعتی آمونیاک
1700 تا 1825 میلادی
ساده زیستی امام خمینی
پنهان کردن دستگیری امام کاظم علیه السلام
شدادیان
آزمایش کوپلیمریزاسیون رادیکالی
آنزیم آمینواسیل - tRNA - سنتتاز
مکملهای کلسیم
مخفی بودن ولادت امام زمان علیه السلام
کور رنگی چشم
 کاربر Online
484 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (1136)

su24
(دانشنامه )
 
تست صفحات
(دانشنامه )
 
ضربالمثلها،طنز،داستان و...در رابطه با صنایع هوایی
(دانشنامه )
 
مدار شمارنده دودویی(باینری) تعداد پالس توسط LED
(دانشنامه )
 
پویانمائی امواج زلزله
(دانشنامه )
 
مدار شبیه ساز ی المانهای منطقی
(دانشنامه )
 
فن آوری
(دانشنامه )
 
آخرین ارسالهای انجمن خلاقیت و فن آوری
(دانشنامه )
 
علم
(دانشنامه )
علم 
حالت های مختلف بستن مدارات Op-Amp
(دانشنامه )
 
پروژه کنترل موتور پله ای توسط کامپیوتر
(دانشنامه )
 
پروژه کنترل موتور DC توسط سنسور های مادون قرمز
(دانشنامه )
 
تقویت کننده های عملیاتی
(دانشنامه )
 
مدار تغذیه دوبل 5 ولت
(دانشنامه )
 
نانو تکنولوژی به زبان ساده
(دانشنامه )
 
انقلاب نانو تکنولوژی
(دانشنامه )
 
مایکل فارادی
(دانشنامه )
 
کاربر:علی اوسط
(دانشنامه )
Mechanical Engineer as M.Sc in Energy transfer 
نانوتکنولوژی
(دانشنامه )
نانوتکنولوژی 
صنایع هوایی روسیه
(دانشنامه )
 
صنایع هوایی آمریکا
(دانشنامه )
 
مدار اسیلاتور مربعی 1
(دانشنامه )
 
مدار اسیلاتور مربعی 2
(دانشنامه )
 
تایمر مونواستابل
(دانشنامه )
 
مدار LED چشمک زن با ولتاژ 1.5 ولت
(دانشنامه )
 
مدار LED چشمک زن
(دانشنامه )
 
مدار شمارنده دودویی تعداد پالس توسط LED
(دانشنامه )
 
کنترل ساده یک LED توسط کامپیوتر
(دانشنامه )
 
پروژه کنترل چپ گرد راست گرد موتورdc توسط تایمر
(دانشنامه )
 
مدار مبدل دسیمال به BCD
(دانشنامه )