منو
 کاربر Online
365 کاربر online

تحریف تورات و انجیل

تازه کردن چاپ
فرهنگ > الهیات > دین اسلام > شیعه > کلیات > مباحث تحقیقی
(cached)مقدمه

ما مسلمانان عقیده داریم پیامبران گذشته که از جانب خدای تعالی مبعوث شده‌اند، همگی موحد بوده‌اند و کتاب‌هایی را که از جانب خداوند آورده‌اند، همه صحیح و موافق با مصلحت زمان آنها بوده است. و نیز عقیده داریم تورات و انجیل از جانب خداوند است، هر دو کتاب آسمانی و مطالبش صحیح و الهی است؛ اما طبق شواهد تاریخی و حتی نوشته‌های خود یهودیان و مسیحیان، در حال حاضر این دو کتاب آسمانی دستخوش تحریف شده و مطالب آن از صحت کامل برخوردار نیست. برای اثبات این مطلب در خود «کتاب مقدس» که مجموعه تورات و انجیل است، شواهد زیادی موجود است که برای نمونه به چند قسمت از آنها اشاره می‌شود:

عصمت انبیاء

اول: عصمت انبیاء: ---------- کتاب مقدس انبیاء الهی را معصوم از گناه نمی داند، بلکه آنها را گناهکار معرفی می‌کند؛ مثلاً در «سِفر پیدایش، باب نهم/ 21 » می‌گوید:«نوح شراب نوشید و مست شد.» یا در « سفر پیدایش باب نوزدهم/ 31 » می گوید:«دختران حضرت لوط به پدرشان شراب نوشاندند و سپس دختر بزرگ آمد و با او همخواب شد ... و در شب دیگر نیز پدر را شراب دادند و دختر کوچک با او همخواب شد. پس هر دو دختر لوط از پدر خود حامله شدند؛ دختر بزرگ پسری زایید و او را «موآب» نام نهاد و دختر کوچک هم پسری زایید و او را«بنعمی» نامید.»
و نیز در کتاب دوم سموئیل باب یازدهم داستان حضرت داود چنین بیان شده که:«در پشت بام خانه‌اش رفت و زن همسایه اش دید و او زنِ "اوریای حتّی" بود. داود قاصدان فرستاد و آن زن نزد او آمد و داود با او هم بستر شد و آن زن از داود حامله شد. . . سپس داود شوهر آن زن را دستور داد که به جنگ سخت بفرستند و از عقبش پس بروند تا او را چنان بزنند که بمیرد. . . عده ای از آن گروه کشته شدند و اوریای حتّی نیز کشته شد. . .»
در همین کتاب در باب دوازدهم خداوند می گوید:«ای داود! چرا خداوند را خوار نموده، در نظر وی عمل بد انجام دادی. . . من اینک بدی را به تو عارض خواهم گردانید تا زنان تو را پیش چشم تو گرفته به همسایه ات خواهم داد و او در نظر این آفتاب با زنان تو خواهد خوابید.»
داود به ناتان گفت:«به خداوند گناه کرده ام.»

اینها نمونه ای است از مطالب کتاب مقدس که یهودیان و مسیحیان به آن کتاب آسمانی نسبت داده اند.

عصمت حضرت عیسی علیه السلام

دوم: عصمت حضرت عیسی علیه السلام: --------------- در کتاب مقدس، حضرت عیسی علیه السلام نیز که به عقیده مسلمانان پیامبری است الهی و معصوم، مردی شرابخوار و گناهکار جلوه داده شده؛ با آنکه شراب در دین حضرت مسیح هم حرام بوده است؛ زیرا مثلاً در کتاب «اشعیاء پیغمبر باب پنجم/ 11» می گوید:«وای بر آنان که صبح زود بر می خیزند تا در پی مسکرات بروند و شب دیر می نشینند تا شراب، ایشان را گرم نماید و در بزمهای ایشان عود و بربط و دف و نای و شراب می باشد.»
اما در انجیل یوحنا باب دوم مفصلاً جریان معجزه حضرت عیسی را بیان می کند که در قانای جلیل، عروسی بود و چون شراب تمام شد، حضرت عیسی گفت قدح ها را پر از آب کنید و سپس همه آبها را شراب کرد؛ و این ابتدای معجزاتی است که از عیسی صادر گشت و شاگردانش به او ایمان آوردند.
یا در انجیل متی باب بیست و ششم 27 می گوید:«و عیسی پیاله را گرفت و شکر نمود و بدیشان داد و گفت: همه شما از این بنوشید. اما به شما می‌گویم که بعد از این، از میوه مو دیگر نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در ملکوت پدر خود، تازه آشامم.»

ملاحظه می شود که این کتاب مقدس، خود حضرت عیسی علیه السلام را باده‌گسار و شرابخوار معرفی می کند.

توحید

سوم: توحید ------ تمام ادیان الهی بر مدار توحید و یگانه پرستی است ولی کتاب مقدس برای نصاری سه خدا تصویر کرده است و آن ترکیبی است از پدر، پسر و روح القدس و این ترکیب به هیچ وجه قابل توجیه نیست و حتی دانشمندان منصف غیر مسلمان هم به آن اعتقاد ندارند.
مثلا ویل دورانت در کتاب معروف خود تاریخ تمدن کتاب سوم بخش 3 صفحه 239 می‌نویسد «مسیحیت شرک را از میان نبرده بلکه آن را پذیرفته است.» لذا بعضی از کشیشان می‌گویند:«این تثلیت (سه گانه پرستی) سری است از اسرار و کسی نمی‌تواند با عقل بشری آن را درک کند و این رمز کلیسا است.»
از طرف دیگر بعضی از مسیحیان تثلیث را انکار می‌کنند.
مثلا در کتاب اعمال رسولان باب نهم/ 5 آمده است که «شاؤل» گفت:« خداوندا تو کیستی؟»
خداوند گفت:«من آن عیسی هستم که تو به او جفا می کنی. . .» و نیز در رساله«پولس رسول برومیان، باب نوزدهم/ 5» می‌گوید:« الان خدای صبر و تسلّی شما را فیض عطا کناد. . . تا یکدل و یک زبان شود و خدا و پدر «خداوند ما، عیسی مسیح» را تمجید نمایید. . . »

تناقص

چهارم: تناقض: -------- در یک کتاب آسمانی هیچ گونه تناقضی نباید باشد. اما چون چهار انجیل موجود را چهار نفر نوشته اند، تناقضات فراوانی در آنها به چشم می خورد؛ مثلاً در انجیل متّی باب بیست هفتم/ 39 می‌گوید: « آن دو دزد نیز که با وی مصلوب بودند، او را دشنام می‌دادند.»
ولی در انجیل لوتا باب بیست و سوم/ 40 می گوید:«یکی از آن دو خطا کار مصلوب بر وی کفر گفت که: اگر تو مسیح هستی، خود را و ما را برهان.» و نیز در انجیل مرقس باب ششم/ 8 می‌گوید:«. . . به جهت سفر با خود توشه. . . بر ندارید، جز عصا. »
ولی در انجیل متی باب دهم/ 10 می گوید:«. . . برای سفر . . . عصا بر ندارید.» و نیز در انجیل متی باب بیست و ششم 70 می گوید: « دو کنیز از پطرس پرسیدند. . .» ولی همین جریان را در انجیل مرقس باب چهاردهم/ 67 میگوید: « یکی از کنیزان پرسید که تو نیز با عیسای ناصری بودی. . .»
و نیز قصه آمدن مریم مجدلیه را در انجیل لوتا باب بیست و چهارم 1 و انجیل یوحنا باب بیست/ 1 چنین بیان می‌کند:«آنها هنگام سپیده صبح که هوا هنوز تاریک بود، آمدند.» ولی در انجیل مرقس باب شانزدهم/ 1و2 می‌گوید:«هنگام طلوع آفتاب، مریم مجدلیه و مریم مادر بر سر قبر عیسای مسیح آمدند.»

از این تناقض‌گویی‌ها نتیجه می‌گیریم که انجیل‌های موجود کتاب آسمانی نیست، بلکه نوشته های حواریّون حضرت عیسی است و همانطور که « ارنست رنان » ، دانشمند فرانسوی که خودش مدّتها کشیش بود، در کتاب خود می نویسد کتاب مقدس کتابی تحریف شده است و در آن غلط ها و اشتباهات و مطالب زشت و غیر الهی فراوان است؛ لذا به آسمانی بودن آن نمی توان معتقد بود.

بشارتها

پنجم: بشارتها: -------- در بین انجیل‌های نوشته شده انجیلی است به نام برنابا که در آن بشارت‌های حضرت عیسی علیه السلام را از آمدن پیامبری از جانب خداوند بیان می‌کند، ولی متأسفانه کشیشان دنیاپرست آن انجیل را انجیل رسمی نمی‌دانند. در عین حال در انجیل یوحنا نیز در جاهای مختلفی از آمدن یک فرد تسلی‌دهنده یا «روح راستی» خبر می دهد که برای اطلاع بیشتر بباید به باب چهاردهم/ 17 و باب پانزدهم/ 27 و باب شانزدهم/ 7و13 مراجعه کنید و نیز انجیل یوحنا باب چهاردهم/ 30 که می گوید:«رئیس این جهان می آید و در من چیزی ندارد.»

منابع:
کتاب مقدس، حقیقت مسیحیت از انتشارات در راه حق


تعداد بازدید ها: 41065


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..