منو
 صفحه های تصادفی
کارول جوردن
نهاوند
فنل
مدیریت دانش
کاربر:فاطمه رحمانی
ابوالمغافر عزیز بن محمد بن احمد
اختلالات دستگاه ایمنی بدن
درسهای تخصصی مهندسی برق- مخابرات
خیار «داروئی»
خصوصیات قطعی آیات و سور مدنی
 کاربر Online
1241 کاربر online
 : ادبی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فاطمه سیارپور 3 ستاره ها ارسال ها: 704   در :  سه شنبه 16 اسفند 1384 [18:48 ]
  سقوط ادبیات
 

سقوط ادبیات
نشان دهنده سقوط یک ملت است.


« یوهان ولفانگ فون گوته »

The decline of literature indicates the decline of a nation

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 17 اسفند 1384 [17:25 ]
  ادبیات مقاومت
 

من فکر میکنم جبهه دشمنی با ایرانیت صاحب هیچ ادبیاتی نیست و در ضمن مردم که فرهنگ خود را مورد هجوم میبینند نوعی دیگر از ادبیات را عرضه میکنند و آن ادبیات ِ مقاومت است ، که زمینه را برای ادبیاتی که در آن سخن از زیبایی و گل و بلبل باشد را بهمراه خواهد آورد ، آن ادبیات بدون قرار گرفتن در زیر چتر ادبیاتِ مقاومت شکننده است ، میپلاسد و از بین میرود .

  امتیاز: 0.00