منو
 کاربر Online
1459 کاربر online
 : ادبی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline لیلا مهرمحمدی 3 ستاره ها ارسال ها: 411   در :  جمعه 12 اسفند 1384 [10:15 ]
  زیباترین حرفت را بگو...
 

زیباترین حرفت را بگو
شکنجه پنهان سکوتت را آشکار کن
و هراس مدار از آنکه بگویند ترانه ای بیهوده می خواند !
چرا که ترانه ما ترانه بیهودگی نیست
چرا که عشق حرفی بیهوده نیست
حتی بگذار آفتاب نیز برنیاید
به خاطر فردای ما
اگر بر ماش منتی ست
چرا که عشق خود فرداست
خود همیشه است ...

"احمد شاملو"

  امتیاز: 0.00