منو
 کاربر Online
617 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 08 اسفند 1384 [15:58 ]
  سلام
 

نقش هتروکروماتین در کروموزوم چیست

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  دوشنبه 08 اسفند 1384 [20:17 ]
  نقش هتروکروماتین در کروموزوم
 

با سلام

در موجودات پرسلولی همه سلولها حاوی یک نوع اطلاعات ژنتیکی واحد می‌باشند که به صورت مولکولهای DNA با ردیفهای نوکلئوتیدی یکسان در خود حفظ می‌کنند و بنابراین تفاوت بین انواع سلولهای یک موجود زنده را باید در چگونگی بیان اطلاعات ژنتیکی در هر نوع سلول جستجو کرد.

کروماتین‌هایی که حاوی ژنهای فعال می‌باشند با کروماتین غیر فعال تفاوت دارند. در مناطقی از کروموزوم که از نظر رونویسی فعال هستند ساختمان متراکم نوکلئوزومها دگرگون گردیده و یا اصلا چنین ساختمانی دیده نمی‌شود. کروماتین فعال که تراکم کمتری دارد در رنگ آمیزی رنگ کمتری به خود می‌گیرد و از همین رو به یوکروماتین معروف است. در مرحله متافاز میتوز که کروماتین فعالیت رونویسی ندارد شدت تراکم بسیار زیاد است و در اثر رنگ آمیزی به شکل مناطق تیره و پررنگی به نام هتروکروماتین درمی‌آید.

انواع هتروکرماتین

  • هتروکروماتین دائمی که همواره متراکم و غیر فعال است. این نوع کروماتین معمولا در مناطق نزدیک به محل تقاطع بازوهای کروموزومی و همچنین در انتهاهای کروموزوم یافت می‌شود.

  • هتروکروماتین موقتی که در برخی زمانها ، متراکم و در زمانهای دیگر تراکم کمتری داشته و بطور فعال رونویسی می‌شود.

  امتیاز: 0.00