منو
 کاربر Online
1757 کاربر online
 : ریاضی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline علی هادی 3 ستاره ها ارسال ها: 469   در :  دوشنبه 10 بهمن 1384 [10:49 ]
  یک سوال هوشی کوتاه
 

علی پشت سر محمد ایستاده است. در همین زمان محمد نیز پشت سر علی است. !!

این مسئله چطور ممکنه؟  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سعید صدری 3 ستاره ها ارسال ها: 270   در :  دوشنبه 10 بهمن 1384 [15:12 ]
  > یک سوال هوشی کوتاه
 

چندتا محمد داریم؟

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 11 بهمن 1384 [05:11 ]
  > یک سوال هوشی کوتاه
 

آنها در آینه تصویر خود را میبینند

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 11 بهمن 1384 [05:11 ]
  > یک سوال هوشی کوتاه
 

دارا

هر دو پشت به پشت هم ایستاده اند. البته اگر فراتر از سادگی آن نرویم و وارد جنبه های مذهبی آن نشویم که در این مورد میتوانم برایتان کلی فلسفه بافی کنم.razz

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 11 بهمن 1384 [05:11 ]
  > یک سوال هوشی کوتاه
 

پشت به هم ایستاده اند

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مژده آزاد 1 ستاره ها ارسال ها: 1   در :  سه شنبه 11 بهمن 1384 [05:11 ]
  > یک سوال هوشی کوتاه
 

خوب، پشتشون به همه دیگه!wink

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 12 بهمن 1384 [05:17 ]
  > یک سوال هوشی کوتاه
 

اگر فرض کنیم علی پشت سر محمد است آنوقت در آینه عکس این مطلب وجود دارد.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 12 بهمن 1384 [05:19 ]
  > یک سوال هوشی کوتاه
 

1پسر دیگه جلوی محمد که اسمش علیه

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 15 بهمن 1384 [05:20 ]
  > یک سوال هوشی کوتاه
 

پشت آنها به هم استbiggrin

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 16 بهمن 1384 [11:01 ]
  > یک سوال هوشی کوتاه
 

احتمالاً از پارادکس ریاضی باید استفاده کنیم!!!questionexclaimidea

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 23 بهمن 1384 [04:55 ]
  یک سوال هوشی کوتاه
 

علی و محمد روی محیط دایره ایستاده اند.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فاطمه سیارپور 3 ستاره ها ارسال ها: 704   در :  سه شنبه 25 بهمن 1384 [08:00 ]
  چقده باهوش!!!
 

وای خدای من
اینجا چقده باهوش هست!!!!!!!!!!

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 29 بهمن 1384 [07:30 ]
  پاسخ سوال هوشي
 

بله اين مسئله درصورتي ممكن است علي ومحمد عقب گرد نمايند exclaim

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 30 بهمن 1384 [09:02 ]
  مریم
 

در آن صف اول محمد بعد علی و نفر سوم محمد ایستادهاند .
دو محمد در آن صف است .

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline بامزی 1 ستاره ها ارسال ها: 5   در :  سه شنبه 09 اسفند 1384 [07:30 ]
  سلام
 

پشت به هم ایستاده اند خجالت نکشیده اند به هم پشت کرده اند.sad

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 06 فروردین 1385 [08:12 ]
  جواب
 

بله

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 22 فروردین 1385 [06:47 ]
  پاسخ سوال
 

دو نوع پاسخ وجود دارد:
1- این یک دروغ است
2- یک محمد یا علی دیگر نیز وجود دارد

  امتیاز: 0.00    نمایش یاسخ های این پست