منو
 صفحه های تصادفی
فلفل سبز
ایلیوشین
توازن
مدار هشدار دهنده گاز شهری
کنجکاوی در ریاضی
اسپکتروسکوپ
اشعار امام حسین در سوگ امام حسن علیهماالسلام
تیره پانداناسه
مخالفت با ولایت فقیه، مخالفت با اسلام
ایلامیها
 کاربر Online
593 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فیروزه نجفی 3 ستاره ها ارسال ها: 775   در :  جمعه 30 دی 1384 [18:47 ]
  گزارش گروه علمی شیمی
 

بسمه تعالی

گزارش آذر ماه و دی ماه 84 گروه علمی شیمی
*بخش دانشنامه
بررسی کارشناسی و اصلاح مقالاتحذف صفحهتألیف جدیداعلام نیاز
شیمی کوانتومیترکیب شیمیایی جهان شیمی چسب آمونیاک
شیمی داروییسلاحهای شیمیایی ‌گلوکز الکترولیز
سختی آبترکیبات شیمیایی عسل آب ژاول پودر لباسشویی
کاربرد رادیوداروهاالکتریسیته شیمیایی لاکتوز تعادلهای یونی
قورباغه سمیمدل اتمی کوانتومی«ابر الکترونی» مولکول ساولن
بانوی برجسته جهان علمنظریه اتمی دالتون قیاس شیمی معدنی با شیمی آلی مواد گندزدا
شیمی درمانیپلیمر شیمی مواد پاک کننده گازهای بی‌اثر
اصل عدم قطعیت هایزنبرگنوشابه سود و پتاس هالوژنها
اصل عدم قطعیت مکانیسم هالوژن دار شدن آلکانها گلیکوژن فلزات واسطه
حفاظت کاتدیهالوژن دار شدن آلکانها ساکارز شیمی گرافیت
بنزینحالت گذار برای هالوژن دار شدن آلکانها شیمی عکاسی دوده
گریسجهت گیری در هالوژن دار شدن آلکانها پلی‌ساکاریدها
الکترودپیوند کوالانسی دی‌ساکاریدها
توموگرافی فعالسازی با نوترونوزن اکی والان هیدروکربنها
پرتوی کاتدیماده حیات دمای ترانزیسیون شیشه‌ای
شیمی سرامیکنامگذری آلکانها نانوتکنولوژی در صنعت نفت
شیمی و محافظت از آثار فرهنگی
تعیین سن آثار تاریخی با کربن 14
ریاضیات و شیمی
سلاحهای شیمیایی
اثرات بیماریزایی مواد شیمیایی
تمیزکاری شیمیایی فلزات
سیر تحولی شیمی آلی فلزی
تمیزکردن شیمیایی برخی از لوازم منزل
خواص فلزات
مشتقات هیدروکربنی نفت خام
مشتقات غیر هیدروکربنی نفت خام
انواع چرم و کاربرد آنها
مفاهیم اولیه غلظت
یاکبوس هنریکوس وانت هوف
جنگ افزار شیمیایی
حفاظت شیمیایی پوست
آشنایی با شیمی صنعتی
مخمر نان
شیمی مو
رادرفورد
فوتون
ترکیبات شیمیایی عسل
مدل اتمی کوانتومی
نظریه اتمی دالتون
بیو شیمی گیاهی
الکتریسیته گیاهی
ساختمان شیمیایی ویروسها
شکافت هسته‌ای
انرژی هسته‌ای
اشعه ایکس
ماده مرکب
ترکیب شیمیایی جهان
استون
آلاینده‌های شیمیایی مواد
آمید
انگشت نگاری
بوهر
تثبیت نیتروژن
ترپن
ترکیبات هتروسیکل
تمیزکاری شیمیایی شیشه
جوش شیرین
چند گوگردی
رنگدانه و انواع آن
سرطانزایی ترکیبات آروماتیک چند هسته‌ای
شیمی عناصر واسطه
شیمی و لیزر
طبقه بندی آلاینده‌های هوا
فرمالدئید
فولرن
قوانین عبور و مرور اتم
کاتالیزور و واکنش شیمیایی
گاز طبیعی
گلوسید
لاک
لاک ناخن
لینوس پاولینگ
ماده حیات
محمد زکریای رازی
مداد
مصارف گاز طبیعی
معرف ها تشخیص دادن اسیدها و بازها
مندلیف
نامگذاری آلکانها
نظریه برونشتد لوری
نمونه برداری از جامدات
نیترید آمونیوم
هیدرازین و اثرات زیست محیطی و زیست شناختی آن
هیدروکربنهای آروماتیک چند هسته‌ای
وزن اکی والان
وزن سنجی یک نمونه به روش رسوبگیری
پلیمر
نوشابه
میکروسکوب الکترونی
ساخت دماسنج
مکانیسم هالوژن دار شدن آلکانها
هالوژن دار شدن آلکانها
حالت گذار برای هالوژن دار شدن آلکانها
جهت گیری در هالوژن دار شدن آلکانها
پیوند کوالانسی
گرافیت


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline حسین خادم 4 ستاره ها ارسال ها: 1813   در :  سه شنبه 23 اسفند 1384 [07:47 ]
  گزارش بهمن ماه و اسفند ماه 84 گروه علمی شیمی
 

بسمه تعالی

گزارش بهمن ماه و اسفند ماه 84 گروه علمی شیمی
بررسی کارشناسی و اصلاح مقالاتحذف صفحهتألیف جدیداعلام نیاز
اتم بوهر و رادرفوردمدل بوهرتماس روزانه با آلاینده های سمیآلدئید
اثرات آلودگی هوا بر شرایط جویترکیب شیمیایی متغیر سیاره‌ها‌خطرات و نکات ایمنی در کار با هیدرازینکتون
آثار زیست محیطی مواد معدنیجفت شدن آلکیل هالیدها با ترکیبات آلیآلکنهانظریه آرنیوس
اثر گلخانه‌ای و گرم شدن زمینحالت فلزی گذار برای هالوژن دار شدن آلکانهاآلکانهانظریه لوییس
آجر نسوزکاربردهای صنعتی اکسیژنآلکینهاهیدروکربنهای آروماتیک
احتراق و آلودگی هواانواع اتمهای کربن و اتمهای هیدروژناسید کربوکسیلیکمنوکسید کربن
آشنایی اجمالی با آمینهاپارامترهای اتمیکروماتوگرافی آنیانرژی فعالسازی
اصطلاحات آلودگی هواسهولت جدا شدن اتمهای هیدروژنآمین آلیفاتیکتصفیه آب
آلودگی هواساخت دماسنج‌هاآلدئیداتر
انواع لکه برمدل اتمی کوانتومی«ابر الکترونی»کتونکلسیم
پلیمر اسفنجیگرمای تبخیرهیدروکربنهای آروماتیک
تاثیر هوای آلوده داخل خانه بر روی سلامتی انسانمقدار رطوبت آب در عسلدفع زباله‌های هسته‌ای
تاریخچه آلودگی هواچرا آب نمی‌ریزد؟تاریخچه متالوژی
تاریخچه تولید پلاستیکپتانسیل یونیزاسیونراههای آلودگی انسان به هیدرازین
ترکیبات ثانوی شیشهکلسیمخوردگی فلزات و سینتیک شیمیایی
تولید صنعتی اسید نیتریکمقایسه منبع صنعتی با تهیه آزمایشگاهیجذب و انتشار هیدرازین در بدن
تولید صنعتی آلومینیوم
تولید صنعتی رنگدانه سفید
تولید صنعتی رنگدانه سیاه
تولید صنعتی هیدروژن
دی‌اکسید گوگرد
رنگ آزو
زغال سنگ
صنعت چرمسازی
طیف سنجی تشدید مغناطیسی کربن 13
طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته
ظرفیت گرمایی
فاضلاب
مدل بوهر
مواد قابل احتراق
نظریه بوهر
هفری دیوی
هوک
اوره
ترکیبات اتمسفر
ترکیب شیمیایی متغیر سیاره‌ها
جفت شدن آلکیل هالیدها با ترکیبات آلی
حالت فلزی گذار برای هالوژن دار شدن آلکانها
کاربردهای صنعتی اکسی‍ژن
جسم شب تاب
انواع کانیهای کربناته
اتانول
آمین آروماتیک
اتیلن
تجمع مواد آلی جهت تشکیل نفت
هیدرات کربن
آب اسرارآمیز
آب سخت و مشکل سفیدک زدن
آزمایش انتقال انرژی حرارتی
آزمایش با کاربید کلسیم
آزمایش تشخیص کربوهیدراتها
آزمایش کشش سطحی
اکسیژن محلول در آب
آلومینیوم
انحلال در آب
انواع بوته
بالن حجم سنجی
برمین
بمب اتمی
بهره برداری از منابع آب
تجزیه الکترولیت
تجزیه ناهوازی ماده آلی در خاک طبیعی
در حل شدن چه پدیده ای رخ می‌دهد؟
طیف سنجی جرمی با لیزر
طیف سنجی مادون قرمز
فلوئور
کروماتوگرافی ژلی
کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا
کلر
گندزدایی آب
لیتیم
معرف رنگی جوهر کلم قرمز
منابع تامین آب
منیزیم
مول
نمونه برداری
نیتروژن
ویتامینC و آزمایش آنالیز مواد غذایی از طریق تیتراسیون
انواع اتمهای کربن و اتمهای هیدروژن
پارامترهای اتمی
سهولت جدا شدن اتمهای هیدروژن
ساخت دماسنج ها
کلسیم
مدل اتمی کوانتومی«ابر الکترونی»
گرمای تبخیر
مقدار رطوبت آب در عسل
چرا آب نمی‌ریزد؟
پتانسیل یونیزاسیون
سوراخ اوزون
مقایسه منبع صنعتی با تهیه آزمایشگاهی
اندازه گیری


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فیروزه نجفی 3 ستاره ها ارسال ها: 775   در :  دوشنبه 01 خرداد 1385 [09:57 ]
  گزارش فروردین و اردیبهشت 85 گروه علمی شیمی
 

بسمه تعالی

گزارش ماههای فروردین و اردیبهشت 85 گروه علمی شیمی
*بخش دانشنامه
بررسی کارشناسی و اصلاح مقالاتحذف صفحهتألیف جدید
چرخه آبچرخه آبنظریه لوییس
مواد معدنیمواد معدنینظریه آرنیوس
نقش فلوئور در بدننقش فلوئور در بدناتر
نقش نیترات در آلودگی آبهانقش نیترات در آلودگی آبها تصفیه آب در داخل زمین
چرخه نیتروژنچرخه نیتروژنتصفیه آبهای سطحی
بیو شیمیبیو شیمیانرژی فعالسازی
آزمایشهای بیوشیمی «حیات در کرات دیگر»آزمایشهای بیوشیمی «حیات در کرات دیگر»مراحل مختلف متالوژی
الکترونگاتیویالکترونگاتیویتعیین درصد اکسیژن هوا
نکات بارز کروماتوگرافی کاغذینکات بارز کروماتوگرافی کاغذینفت و قیر در ایران قدیم
نقش کلسیم در بدن چرا گیاهان صابون می‌سازند؟
تهیه فولاد نمک زدایی از آب دریا
دولومیت اصلاح آبها
نیروی چسبندگی سترون کردن آب با اوزون
آند و کاتد سترون کردن آب با کلر
اتم هیدروژن گوارا کردن آب
ایزوتوپ های هسته مهندسی شیمی
اثر یون مشترک
آزمایش گرانروی میزان تفاوت در چسبندگی
آشکارساز کروماتوگرافی گازی
افزایش یونیزاسیون با لیزر
آلایندگی زیست محیطی سرب
الکترود شاهد
الکترود شناساگر فلزی
الکتروشیمی
الکتروفوز
الکترولیز آب
آنالیزبنزین از نفت خام
آنالیز هوا
انجماد
انرژی همبستگی اتم
انعقاد آب
بار قراردادی
بهینه سازی فعالیت میکروارگانیسمها در تصفیه فاضلاب
پر عیار کردن سنگ مس
پوزیترون
پیل شیمیایی
تبادلگر یونی
تصفیه آب با صافی شنی تند خود شستشو
تعادل شیمیایی
تعیین میزان هدایت الکتریکی آب
تقسیم بندی الکترودها از نظر پوشش شیمیایی
جدا سازی یون فلزی آلاینده آب
جداسازی و خالص سازی مواد با لیزر
جوشکاری
چرخه طبیعی آب
چند لایی
چینه نگاری شیمیایی
خواص کولیگاتیو
دستگاههای تشدید مغناطیسی هسته
دستگاههای طیف سنج مادون قرمز
روغنها و چربیهای حیوانی
سترون سازی
سنتز پودرهای شیمیایی با لیزر
سیلیکون
شناسایی با فرایند انحلال
شیشه بوروسیلیکات
شیشه سیلیسی یا کوارتزی
شیشه سیلیکاتی فتوکرومیک
شیمی در آشپزی
شیمیدانان نامی اسلام
صنایع قند سازی
صنعت چسب سازی
صنعت رنگ رزی
صنعت رنگ سازی
صنعت شیشه سازی
صنعت کاغذ
طیف الکترومغناطیسی
فلز در دوران باستان
فهرست شیشه های ویژه
فولاد
قوانین تغییرات شیمیایی
کنترل انواع فاضلاب
کنسرو کردن مواد غذایی
گندزدایی آب
لیزر و اثر نور - گرمایی در تجزیه شیمیایی
مایکروویو در صنایع غذایی
متالوژی
مراحل تهیه قند
مکانیسم کلی اسخراج مس
منابع طبیعی مس
منشا چسبندگی چسب
نقش کانیها در تهیه کود شیمیایی
نیم عمر
واکنش جانشینی نوکلئوفیلی آلیفاتیک
وسایل اندازه گیری سرعت جریان سیال
مولیبدن
ید
رادون
سدیم
روی
فسفر
گوگرد
قلع
سرب


  امتیاز: 0.00