منو
 صفحه های تصادفی
زهیر بن بشر خثعمی و شهادت در کربلا
توسعه طلبی های نادر
سخن امام حسن عسگری علیه السلام درباره رنگ پوستش
بازیهای کودکانه پیامبر با حسنین علیهم السلام
شاه اسماعیل صفوی
قلب
مواد معدنی اورانیوم و توریم
زیرکن «سنگ کانی»
علی علیه السلام نجات بخش پس از رسول خداست
طالع بینی و ستاره شناسی
 کاربر Online
431 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  چهارشنبه 28 دی 1384 [19:12 ]
  گزارش گروه علمی زیست شناسی
 

لطفا چند لحظه صبر کنید ...

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline حسین خادم 4 ستاره ها ارسال ها: 1813   در :  سه شنبه 23 اسفند 1384 [07:53 ]
  گزارش ماه بهمن و اسفند 84 گروه علمی زیست شناسی
 

بسمه تعالی


گزارش ماه بهمن و اسفند 84 گروه علمی زیست شناسی
*محتوای دانشنامه
بررسی کارشناسی و اصلاح مقالاتحذف صفحهتالیف جدیداعلام نیاز
فرایند گلدهیمارماهی موریسلول عصبی کاتابولیسم قندها
پروتئین لپتینمارماهی الکتریکیهیپوتالاموسواکنشهای مرحله نوری فتوسنتز
انتشار دانه‌هامارماهی اروپاییچرخه سلولهورمونهای غدد فوق کلیوی
کاربردهای عملی مهندسی ژنتیکمارماهی بلعندهجذب مواد معدنی در گیاهانرونویسی در پروکاریوتها
کاربردهای انتقال ژن به گیاهانمارماهی بدون آروارهچایدم اسبیان
مخ و اعمال آنمارماهی بزرگ آبهای شورعناصر تشکیل دهنده گیاهانفیزیولوژی تنش در گیاهان
مکانیسم انعقاد خونمارماهی شنیپلانکتونچرخه کربس
دانهمهاجرت مارماهیهانقش عناصر معدنی در گیاهانتولید مثل رویشی
روش PCRمارماهی دهان گردکاتابولیسم قندها چرا همه بچه ها دختر نیستند
کرم کبدحشرهواکنشهای مرحله نوری فتوسنتز آموزش پرورش قارچ
کرم کدودولپههورمونهای غدد فوق کلیوی کاشت و تکثیر گیاهان زینتی
کرم آسکاریسنخلرونویسی در پروکاریوتها راهنمای کشت توت فرنگی
اندام زایش در نهاندانگانکربوهیدراتدم اسبیان تثبیت ازت در خاک به روش همیاری
ریشه و ساختمان آنگیاهان دارویی سبزفیزیولوژی تنش در گیاهان اهمیت و ارزش علوم طبیعی در اسلام
رشد ساقهنخل «گیاه»چرخه کربس راهکارهای حفاظت محیط زیست ایران
زیستگاههای جلبکهادایناسورها تولید مثل رویشی راهنمای پرورش زنبور عسل
ساختمان گیاهدایناسورهای گیاهخوار
پیازدایناسورهای گوشتخوار
ویتامین B12یاخته شناسی
ساختار سیستم عصبی پیرامونیرشته ماهیچه ای مخطط
بافت نگهدارنده
تومور
حرکت در گیاهان
کاربرد هورمون اکسین در باغبانی
تالوفیت
انجیر
زیتون
پسته
میوه
پستانداران
خرما
مارماهی
گل
گیاهان دارویی
تک لپه ایها
مارماهی موری
مارماهی الکتریکی
مارماهی بلعنده
مارماهی بدون آرواره
مارماهی بزرگ آبهای شور
مارماهی شنی
مارماهی دهان گرد
مهاجرت مار ماهیها
دو لپه
حشره
نخل
نخل «گیاه»
کربوهیدرات
گیاهان دارویی سبز
مارماهی اروپایی
ژنتیک جمعیت
اقلیم شناسی
مهندسی ژنتیک در مخمرها
تک یاخته ها و انواع آن
اثرات نور بر روی گیاهان
توالی و تحول اکوسیستم
رشته ماهیچه ای مخطط
اصطلاحات رایج در زیست شناسی
ساقه
عضله اسکلتی
غدد بزاقی
فاگوسیتوز
کلیه و نقش آن در تشکیل ادرار
گره لنفاوی
مورفولوژی ویروس
کاهو
تعادل ژنتیکی
پیدایش و تغییر گونه ها
ژنتیک پایه
سلول شناسی
عضله صاف
غدد ساقه‌ای
کنترل بیماریهای ویروسی
ماکروفاژ
نوتروفیل
ایمنی عمومی
تکوین اکوسیستم
ساختمان شیمیایی ویروسها
سیتوپلاسم
عضله قلب
غده تیروئید
گردش خون در مویرگ و سیستم لنفاوی
مفهوم جامعه در بیولوژی
یاخته شناسی
دایناسورها
دایناسورها
دایناسورهای گیاهخوار
دایناسورهای گوشتخوار
قاصدک
گیلاس
ثعلب
ایمنی با واسطه یاخته ای
بی مهرگان
مهره داران
زیستگاههای جهان
شته
بکرزایی
انگشت نگاری DNA
دوزیستان
آناتومی ماهی
*تعداد عکسها: 300


  امتیاز: 0.80     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [15:52 ]
  گزارش ماههای فروردین و اردیبهشت 85 گروه علمی زیست شناسی
 

گزارش ماههای فروردین و اردیبهشت 85 گروه علمی زیست شناسی
بررسی کارشناسی و اصلاح مقالاتحذف صفحهتالیف جدید
آلالهکوسه آبهای شیرینماهی قزل آلا
ژنتیککوسه آبهای شیرینکاسنی
جعفری «دارویی»کوسه آبیکاشت و تکثیر گیاهان زینتی
آغاز حیاتکوسه پلنگیکشت توت فرنگی
متابولیسمکوسه راه راهآموزش پرورش قارچ
ویتامین B1کوسه سر پهنتثبیت ازت به روش همیاری
ویتامین B6کوسه نهنگپرورش زنبور عسل
ویتامین Hکوسه های سفید غول پیکرکشت گلخانه‌ای گوجه فرنگی
کوسهگاو کوسهتغییرات کیفی خاک
کوسه آبهای شیرینقزل آلای آبهای شمالیاقسام مسمومیت
کوسه آبیقزل آلای پوزه داررفتار شناسی در حیوانات
کوسه پلنگیقزل آلای دریاچه ایهورمون سیتوکینین
کوسه راه راهحملات کوسه هاهورمون جیبرلین
کوسه سر پهنصید کوسه هاطبقه بندی اسیدهای آمینه
کوسه نهنگحواس کوسه هاآموزش پرورش ماهی
کوسه های سفید غول پیکرعلم وراثتآموزش پرورش میگو
گاو کوسهمیوه ها
قزل آلای آبهای شمالیمیوه مغزدار
قزل آلای پوزه دارگیاه داروئی دارچین
قزل آلای دریاچه ایرمز وراثتی
حملات کوسه هازیست بوم
صید کوسه هامساله آغاز حیات
حواس کوسه هامورفولوژی ویروسها
میوه هاگروه میوه
میوه مغزدارتکامل
رنگیزه های نوری گیاهانعروق هیپوفیزی
رمز وراثتیهیپوفیز حلقی
زیست بومخواص دارویی کاهو و به
مساله آغاز حیاتگلسنگ
مورفولوژی ویروسهارنگیزه‌های نوری گیاهان
گروه میوه
طبقه بندی کوسه ها
کوسه آبهای شیرین
علم وراثت
ورید و اعمال آن
اصول طبقه بندی جانوری
تشخیص پیش از تولد
زنجیره و شبکه غذایی
زندگی انگلی
ساختار سیستم عصبی مرکزی
ساختمان لوله گوارش
کاربردهای نقشه برداری ژنی
کنترل موضعی جریان خونه بوسیله بافتها
نقشه برداری ژنتیکی ژنهای انسان
نقشه برداری فیزیکی ژنهای انسان
متابولیسم آهن
اشکال همزیستی
تعیین جنسیت در جانداران
انار
انار «دارویی»
آویشن
بادام
بادام «دارویی»
بلوط
توت
توت فرنگی
خرمالو
دستگاه قلبی_عروقی
سیب زمینی
کرم خاکی
غده هیپوفیز
گلسنگ
تئوری تکامل
اسطوخدوس «دارویی»
اسفناج «دارویی»
اصطلاحات رایج در ویروس شناسی
باباآدم «دارویی»
بادمجان «دارویی»
برنج «دارویی»
به «دارویی»
تنفس در گیاهان
ساختمان مو و چرخه آن
قاصدک «دارویی»
کاهو «دارویی»
گاو زبان «دارویی»
گوجه فرنگی «دارویی»
گیاه دارویی دارچین
دارچین «دارویی»
چغندر «دارویی»
قهوه «دارویی»
بابونه «بابونه»
تکامل
عروق هیپوفیزی
هیپوفیز حلقی
خواص دارویی کاهو و به
آماده سازی بافت
اهمیت اقتصادی قارچها
تکلم
توازن آب بدن
جغرافیای گیاهی و خطوط اصلی رویشهای ایران
ساختار وجودی شتر
تنظیم هومورال گردش خون
توتیای دریایی
دیازپام عامل تاخیر میوزی
اهمیت بافت شناسی و اهمیت مطالعه بافتها
جریان ماده و انرژی در اکوسیستم
رشته اعصاب شنوایی
مواد سمی و مسمومیت حاصل از آنها
ذرت
ژنتیک پزشکی و انسانی


  امتیاز: 0.00