منو
 کاربر Online
1482 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  چهارشنبه 28 دی 1384 [16:08 ]
  گزارش گروه علمی فیزیک
 

گروه علمی فیزیک_آذرماه 84
*بخش دانشنامه
بررسی کارشناسی و اصلاح مقالاتحذف صفحهتألیف جدیداعلام نیاز
آرایش‌های لیزری آستیگماتیسم «Astigmatism» ابرها ‌ ‌آزمایش بررسی قانون اهم
آزمایش دو آینه فرنل پرتو آلفا پذیرفتاری الکتریکی‌ آکوستیک زیر آبی‌
آزمایش دو منشور فرنل پذیرفتاری مغناطیسی ‌ليزر الكترون آزاد ‌آهنربای دائمی
آند و کاتد فرهنگ فیزیک پایه‌ ‌اصل فرما
آونگ فوکو کوانتوم به زبان ساده‌ اندازه گیری زوایای بازتابش و شکست‌
اثر استارک خطی کوره آفتابی‌ تعادل انرژی در زمین‌
الکترودینامیک آلودگی صوتی و آثار آن‌ رطوبت نسبی‌
الکترومغناطیس میکروفون ‌ ‌سیستم انتقال قدرت
الکتریسیته
الکتریسیته ساکن
الماس
انواع لیزر
ایمنی لیزری
پدیده ابر رسانی
پیدایش لیزر
تولید ماورای صوت
حرکت دروانی
خازن مسطح
خانه فیزیک
خواص بلورها
خواص تابش الکترومغناطیسی
خواص عمومی گازها
ژنراتور الکتریکی
ساختار بلورها
ساختار بلوری
عمر زمین
عینک فتوکرومیک
فیبر نوری
فیزیک پزشکی
فیزیک خلا
فیزیک لیزر
کاربرد پزشکی لیزر
کاربرد لیزر در هولوگرافی
کاربردهای انرژی خورشیدی
گاز کامل
لامپ پرتوی کاتدی
لیزر
لیزر یاقوت
ماشین های بادی
ماهواره ها
منشور نیکول
میکروسکوپ الکترونی
نانوتکنولوژی انقلاب صنعتی آینده
نانوتکنولوژی در پزشکی
نیروگاه حرارتی
گازهای حقیقی
موج صوتی
لیزرهای حالت جامد
پرتو آلفا
آستیگماتیسم «Astigmatism»
گروه علمی فیزیک_دی ماه 84
*بخش دانشنامه
بررسی کارشناسی و اصلاح مقالاتحذف صفحهتألیف جدیداعلام نیاز
آزمایش اندازه گیری ضریب سختی فنرلیزر گازی هلیوم آکوستیک زیر آبی راکتورهای زاینده
انواع دماسنج‌ها‌زندگینامه نیکلا کپرنیک اصل فرما انرژی حرارتی دریایها
آستیگماتیسمآینه1 تعادل انرژی در زمین بلندگو
آینهاثر فوتو الکتریک آزمایش بررسی قانون اهم مشخصه‌های فنی بلندگو
اپتیکفتوالکتریک آهنربای دائمی پروفسور محسن هشترودی
اثر کامپتون اندازه گیری زوایای بازتابش و شکست رسم نمودارهای نیرو
اثر گرمخانه ای جو ناهید رطوبت نسبی لیزر الکترون آزاد
ارتباط با هوشمندان کیهانی سیستم انتقال قدرت چراغهای فلورسنت
اصول برهم نهش امواج
الکترومغناطیس
الکتریسیته ساکن
انرژی جزر و مد
انرژی زمین گرمایی
انرژی مگنوهیدرودینامیکی
آزمایش مایکسون - مورلی
پتانسیل الکتریکی
پدیده فتو ولتائیک
پدیده فتوالکتریک
تاریخ زمین گرمایی
تخریب لایه اوزون
تداخل امواج
تداخل سنج مایکلسون
تعاریف . اصطلاحات اپتیک هندسی
جریان متناوب
زاویه بروستر
ژیروسکوپ
سراب «فیزیک»
علم فیزیک
ماورای صوت
معادلات ماکسول
منابع انرژی آینده
مواد مورد نیاز در راکتورهای هسته‌ای
موتور الکتریکی
نیروگاه های تولید الکتریسیته
نیکلا کپرنیک
هولوگرافی
نیروی مغناطیسی
پراکندگی رادرفورد
میدان الکتریکی زمین
آهنربای الکتریکی
پیل گالوانی ولتا
آینه1
اثر فوتو الکتریک
زندگینامه نیکلا کپرنیک
فتوالکتریک
لیزر گازی هلیوم
مولد جریان الکتریکی مستقیم
حرکت یکنواخت
پیر چشمی
اثر تابش بر ماده


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  سه شنبه 23 اسفند 1384 [07:09 ]
  گزارش گروه علمی فیزیک (بهمن و اسفند)
 

بهمن ماه
بررسی و اصلاح
حذف صفحه
ایجاد جدید
اعلام نیاز
فیزیک پلاسماابر برج پیزا لیزر نیم رسانا
جای پای نانو تکنولوژی در علوم ارتباط با هوشمندان کیهانیراکتور زاینده کاهش صدمات ناشی از الکتریسیته ساکن
تکنولوژی ماورای صوت انواع راکتورهای هسته ایرنگهای آسمان بهینه سازی مصرف برق در لوازم خانگی پر مصرف
تداخل نوری شتاب دهنده معمولی میکروفن لیزر الکترون آزاد
پدیده فتو ولتائیکشتابدهنده خطی بلندگو چراغهای فلورسنت
بمب هسته‌ای اصول بنیادین شتابش ذرهرنگها و موجها انواع نیروگاههای برق
انواع دماسنج‌ها‌ تاریخ بمب اتم مشخصه‌های فنی بلندگو آیرودینامیک پرتابه‌ها
انرژی همبستگی هستهشتاب دهنده‌های ذرات انرژی حرارتی دریاها حرکت با شتاب ثابت
انرژیشتاب‌دهنده خطی
انداره گیری طول موج با تداخل سنج مایکلسون
اکوستیک ساختمانی
ارتباط با هوشمندان کیهان
آزمایش قطره روغن ملیکان
آزمایش بررسی ساختمان میکروسکوپ
اختراع رادیو
ارتباط تکنولوژی با انرژی
انتشار صوت
اندازه گیری فراکنس صوت
انرژی باد
انواع برهمکنش فوتون با الکترون
باتری خورشیدی
بمباران نوترونی
تاریخچه بمب اتمی
تعاریف و اصطلاحات انرژی
تولید صوت
ساختمان راکتور هسته‌ای
ماهیت نور همدوس لیزر
ترانسفورماتور
پمپ دورانی
آبگرم کن های خورشیدی
ارشمیدس
بمب هیدروژنی
تاریخ علم فیزیک
آب اسرار آمیز
آلبرت انیشتین
انرژی آب
پراش صوتی
پلاسمای طبیعی
ابر
ابرها
ارتباط با هوشمندان کیهانی
انواع راکتورهای هسته ای
شتاب دهنده معمولی
شتابدهنده خطی
اصول بنیادین شتابش ذره
تاریخ بمب اتم
شتاب دهنده‌های ذرات
شتاب‌دهنده خطی
انرژی الکتریکی
انرژی موج
اسفند ماه
بررسی و اصلاح
حذف صفحه
ایجاد جدید
اعلام نیاز
نظریه برخورد انواع راکتور های هسته ‌ایلیزر نیم رسانا GIS یا سیستمهای اطلاعات جغرافیایی
ساز و کار صوتتاریخ بمب اتم کاهش صدمات ناشی از الکتریسیته ساکن اندازه گیری در دنیای نانومتر
رقابت در عرصه انرژیراکتورهای هسته ای بهینه سازی مصرف برق در لوازم خانگی پر مصرف دینامیک سیالات
چشم انداز فناوری نانو الکترونیک صوتلیزر الکترون آزاد لیزرهای دیودی
جرم لختی بمب هسته ایچراغهای فلورسنت موشک کروز
جرم دقیق کوارکجرم و انرژی انواع نیروگاههای برق هواپیماهایی که از دید رادار پنهان می‌مانند.
تداخل امواجساخت دماسنج‌ها آیرودینامیک پرتابه‌ها اصول باروری ابرها
پل وتستون حرکت با شتاب ثابت پلهای لیزری در گرداگرد زمین
اعداد کوانتومی
آذرخش
انواع پیوند نیم رسانا
تداخل
تداخل سنج
جرم گرانشی
جمع کننده های خورشیدی
راکتور هسته‌ای
ساخت دماسنج
قطب نما
ضرورت مطالعه انرژی
کاربردهای انرژی هسته ای
عصر اتمی
میکروسکوپ نوری
اجسام نیم رسانا
ترمیستور نیم رسانا
تکنیک خلا
حدشنوایی
رسانش الکترونی در فلزات
سازوکار شتابش الکترومغناطیسی
شتاب دهنده خطی
نیم رسانای آلاییده
نیم رسانای مستقیم و غیر مستقیم
آهن ربای مولکولی
تداخل سنج فابری _ پرو
تکثیر کننده فوتون
جسم رسانا
حرکت الکترون ها در نیم رساناها
رسانش الکتریکی مواد نیم رسانا
سایه صوت
شدت صوت
نیم رسانای ذاتی
نیم رسانای یکسو کننده
هم ارزی جرم و انرژی
شتاب دهنده‌ ذرات
انواع راکتور های هسته ‌ای
تاریخ بمب اتم
راکتورهای هسته ای
صوت
بمب هسته ای
جرم و انرژی
ساخت دماسنج‌ها


  امتیاز: 0.00