منو
 کاربر Online
519 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  چهارشنبه 28 دی 1384 [15:00 ]
  خوابیدن اردکهای وحشی با یک نیمکره مغز
 

خوابیدن اردکهای وحشی با یک نیمکره مغز

اردکهای وحشی اغلب با نیمی از مغزشان به خواب می‌روند و نیمکره دیگر مغز آنها بیدار می‌ماند. هنگام خواب ، یک چشم مرغابی وحشی هم باز می‌ماند تا اینکه دشمنانش را به موقع ببیند. در زمان خوابیدن با نیمی از مغز ، موقعیت این پرندگان وقتی ضعیف می‌شود که در حاشیه دایره گروه مرغابیهای وحشی استراحت می‌کنند و از این رو بوسیله دشمنانی که قصد حمله به آنها را دارند، در معرض تهدیدند.

تصویر


ولی مرغابیهایی که درون گروه هستند در امنیت کامل به سر می‌برند. اردکها طبق قاعده خاص خود ، چشمی را که به سمت بیرون دایره گروه اردکها قرار دارد باز نگاه می‌دارند و با یک نیمکره مغز خود که در طرف دیگر چشم بازشان قرار دارد، بیدار می‌مانند. انتقال تحریکات و پیامهای عصبی به نیمکره مغز که در طرف دیگر سر اردکها قرار دارد و بر گشت آنها به چشم ، به شکل علامت جمع صورت می‌گیرد. هر زمان که دشمن نزدیک شود، اردکهای نیمه بیدار می‌توانند ظرف یک ششم ثانیه از دست او بگریزند.


  امتیاز: 0.00