منو
 صفحه های تصادفی
نام علی
ژنتیک پزشکی و انسانی
سیستیت‌ بینابینی
اقدامات ناصرالدین شاه در امور نظامی
روانشناسی تربیتی کودک
سری تیلور
آموزش و پرورش در جامعه شناسی ماکس وبر
ملیت
ترس از مدرسه
حکایتهای پند آموز
 کاربر Online
847 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline نیر فارابی اصل 3 ستاره ها ارسال ها: 630   در :  دوشنبه 05 دی 1384 [22:05 ]
  درخشان ترین ستاره
 

از جمله ستارگان ممتازی که از قدیم معروفیت داشته و توجه همه را به خود ، ستاره "شعرای یمانی " است.

با اینکه ستارگانی وجود دارند که هزاران برابر شعری دارای نور و حرارت می‌باشند، اما این ستاره به عنوان درخشانترین ستاره آسمان همواره مورد توجه بوده است.
علت شهرت جهانی این ستاره در ادوار مختلف به عنوان درخشانترین ستاره ، نزدیکتر بودن این ستاره نسبت به بقیه ستاره هاست.

تصویر


روشنایی 40 برابر خورشید

فاصله "شعری " از زمین ، پانصد هزار برابر فاصله خورشید از زمین، یعنی 9 سال نوری است. وزن آن 2.5 برابر وزن خورشید و نور و حرارت آن 40 برابر نور و حرارت خورشید است و رنگ آن آبی است. لذا از خورشید که رنگ آن تا حدی به زردی گرائیده است ، جوانتر می‌باشد.  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline حسین خادم 4 ستاره ها ارسال ها: 1813   در :  دوشنبه 11 اردیبهشت 1385 [11:18 ]
  فهرست درخشان‌ترین ستاره‌ها
 

نام ستاره‌ها به ترتیب درخشندگی

اگر همه ستارگان را در 10 پارسکی ( هر پارسک برابر است با 1/30 میلیون میلیون کیلومتر) بچینیم درخشندگی ستارگان به این ترتیب خواهد بود:

1- سهیل ( درخشندگی آن 1900 برابر خورشید است.)
2- عیوق ( یک غول سرخ است.)
3- نسر واقع (وَنَند).
4- شعرای یمانی (یک جفت کوتوله سفید به نام توله دارد.)
5- آلفا قنطورس
6-ستاره اس‌دوراس

  • منبع: www.enwikipedia.org

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  پنج شنبه 16 آذر 1385 [13:48 ]
  بتا - برساووش و ...
 

بتا - برساووش ، رأس الغول ، غول: ستاره‌ای دو گانه با روشنایی متغیر که هر یک از مؤلفه‌های آن به فاصله تخمین 18 میلیون کیلومتر از یکدیگر به دور `مرکز جرم` مشترکشان می‌گردند. صفحه مداری این ستاره دو گانه با شعاع دید زمین ، زاویه‌ای ْ8 درجه می‌سازد. یکی از این دو زوج ، نورانی و دیگری کم سو است. ستاره کم فروع در هر دو روز و 21 ساعت ، یکبار موجب کشف همزاد پر نور خود می‌گردد و در این حالت روشنایی ستاره به یک سوم مقدار معمول کاهش می‌یابد (در قدر 3/2 به 5/3 می رسد). همواره مورد توجه بوده است.

  امتیاز: 0.00