منو
 کاربر Online
1206 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline جواد حمزه 3 ستاره ها ارسال ها: 275   در :  شنبه 03 دی 1384 [09:05 ]
  چرا حق وتو به وجود آمده؟
 


با سلام
حــــــــق وتو به معنی حق مخالفت کردن و رد نمودن قانون یا تصمیمات دیگران است. سابقه این امر مربوط میشود به روم. در روم باستان در دوره جمهوریت، دو کنسول اداره امور کشور را به دست میگرفتند و از سوی سناتورها، اختیارات لازم به کنسولها تفویض میگردید

بـــــــرای جلوگیری از تعدیات احتمالی کنسولهای دوگانه، تعدادی نماینده از سوی مردم و ارتش، بعنوان نمایندگان و ناظرین مجلس و مردم، برگزیده میشدند. این نمایندگان حق وتو داشتند و در صورت مخالفت، تصمیمات سنا یا کنسولها بلااجرا میماند

امـــــروزه نیز نمایندگان پنج کشور بزرگ یعنی فرانسه، آمریکا، چین، روسیه و انگلستان در شورای امنیت از حق وتو برخوردارند، باین معنی که تصمیمات متخذه شورای امنیت با مخالفت یکی از نمایندگان پنج کشور نامبرده، بالااجرا میماند. بد نیست بدانیم که در سال 1944 در کنفرانس «دامبارتن اوکس» در آمریکا، طرح اساسنامه سازمان ملل متحد توسط نمایندگان چهار کشور آمریکا، روسیه، چین و انگلستان تنظیم گردید که در آن خبری از حق وتو نبود. ولی در فوریه سال 1945 میلادی در کنفرانس «یاتا» در روسیه حق وتو برای کشورهای بزرگ مطرح و تصویب شد

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline بابک خسروشاهی 3 ستاره ها ارسال ها: 473   در :  یکشنبه 04 دی 1384 [03:55 ]
  > چرا حق وتو به وجود آمده؟
 

سلام

میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است

و بین حق وتوی پنج کشور در سازمان ملل و حق وتوی نمایندگان مردم در روم باستان هم!!!

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline جواد حمزه 3 ستاره ها ارسال ها: 275   در :  یکشنبه 04 دی 1384 [04:59 ]
  > چرا حق وتو به وجود آمده؟
 


با سلام

من پیشینه یک مسئله تاریخی را بیان کردم.در مورد درست بودن یا غلط بودن این قضیه صحبت نکردم که شما با شعر جواب من را می دهید.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 04 دی 1384 [18:04 ]
  > چرا حق وتو به وجود آمده؟
 

سلام

بیان پیشینه یک قضیه آن هم در انجمن تاریخ کار خوبی است.
عنوان به کار رفته، اینطور تداعی می کند که می خواهیم مطلبی در باره علت به وجود آمدن چیزی بخوانیم.
در ادامه در مثالی که از روم باستان آورده می شود، حق وتو عملی است مثبت که از خودکامگی کنسولها جلوگیری می کرده.
کاربرد حق وتو در سازمان ملل درست در نقطه مقابل روم باستان قرار دارد، و در واقع موضوع دیگری است.
تذکر بنده صرفا برای توضیح این تفاوت بوده.


  امتیاز: 0.00    نمایش یاسخ های این پست