منو
 صفحه های تصادفی
تدوین
ترازوی کاوندیش
ویتامین C و آزمایش آنالیز مواد غذایی از طریق تیتراسیون
هوا را چطور می توان فشرده و متراکم کرد؟
آگاهی خلفای پس از پیامبر اکرم به حقانیت امامان
چگونه از الکتریسیته گرما ایجاد می شود؟
انقباض لانتانیدی
روان درمانی
مسابقه فضایی
ماهیت انقلاب مشروطه ایران
 کاربر Online
773 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  چهارشنبه 23 آذر 1384 [10:45 ]
  طبقه بندی سلسله گیاهان
 

گیاهان را در 5 گروه طبقه بندی کرده‌اند:

بریوفیتها یا خزه‌ها

گیاهانی هستند که دارای ساقه و برگ بوده ولی فاقد گل و ریشه هستند. از بین خزه‌های موجود در دنیا خزه‌های جنس Sphgnum از انتشار وسیعی بر خوردار هستند.

تصویر

پروتوفیتها

گیاهان ابتدایی و تک یاخته‌ای هستند مانند جلبکهای میکروسکوپی و باکتریهای تجزیه کننده مواد آلی دراین گروه قرار دارند.

تالوفیتها

قارچها ، جلبکها و گلسنگها در این گروه قرار دارند.

تصویر

پتریدو فیتها

این گیاهان ساقه، برگ و ریشه دارند ولی فاقد گل هستند و بوسیله هاگ تکثیر می‌شوند و سرخسها از فراوان‌ترین گیاهان این گروه هستند.

اسپرماتوفیتها

به این گروه پیدازادان هم می‌گویند و بازدانگان و نهاندانگان تک لپه و دو لپه در این گروه قرار دارند. تک لپه‌ها پیشرفته‌ترین گیاهان هستند.

تصویر  امتیاز: 0.00