منو
 کاربر Online
765 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 12 آذر 1384 [07:42 ]
  انتقال یافته از بحث دانشنامه : آنتی بیوتیک
 

از پیوند آنتی بیوتیک برای بحث در مورد این صفحه استفاده کنید.

با سلام:smile


لطفا در مورد اثر آنتی بیوتیک ها بر میکروارگانیسم ها برای من اطلاعاتی پیدا بفرمایید.

با تشکر


gitar_001@yahoo.com : Email

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  یکشنبه 13 آذر 1384 [04:34 ]
  > انتقال یافته از بحث دانشنامه : آنتی بیوتیک
 

آنتی بیوتیکها موادی هستند که توسط میکروارگانیسمها ساخته می‌شوند تا در مقابل عوامل محیطی بتوانند مقاومت کنند. امروزه آنتی بیوتیکها به صورت مصنوعی هم تولید می‌شوند برای مقابله با عوامل میکروبی که مخل آسایش هستند. هر آنتی بیوتیکی مکانیسم مخصوص به خود را دارد و به جاهای بخصوصی از میکروارگانیسم آسیب وارد می‌کند.

آنتی بیوتیکهایی که از سنتز دیواه سلولی باکتریها جلوگیری می‌کنند.

 • باسی تراسین
 • سفالو سپورین
 • سیکلو سرین
 • پنی سیلین ها
وانکومایسین

آنتی بیوتیکهایی که از وظایف غشای سلولی ممانعت به عمل می‌آورند.

 • آمفوتریسین
 • کلیستین
 • ایمیدازول
 • پلی اینها
پلی میکسینها

آنتی بیوتیکهایی که از سنتز پروتئینها جلوگیری می‌کنند.

 • کلرامفنیکل
 • اریترومایسین
 • لینکومایسین
 • تتراسیکلین

آنتی بیوتیکهایی که از سنتز اسیدهای نوکلئیک جلوگیری می‌کنند.

 • کوئینولونها
 • پیریمتامینها
 • ریفامپین
 • سولفانامیدها  امتیاز: 0.00