منو
 کاربر Online
1524 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 09 آذر 1384 [06:34 ]
  انتقال یافته از پرسش و پاسخ : سوال (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:

salam enjaneb amir ghasemi az shoma azizan khastaram ke dar mored enke chgoneh bazi az gyahan baray defaeh az khod tavasoteh vakoel sam tolid mikonand khahshmandam ke mara yary farmaed
ba tashakor
nasrollahi_s@yahoo.com

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  چهارشنبه 09 آذر 1384 [21:17 ]
  > انتقال یافته از پرسش و پاسخ : سوال (از طریق تماس با ما)
 

محتوای واکوئلی مخزنی از ترکیبات مختلف و پیچیده است که جنس و غلظت آنها بر حسب گونه گیاهی و نوع یاخته و حالت فیزیولوژیکی گیاه بسیار متغیر است. محتوای واکوئلها ممکن است از مواد حد واسط فعالیتهای پایه متابولیسم پایه یاخته باشند مانند اسیدهای کربوکسیلیک ، قندها و اسیدهای آمینه. و یا اینکه محصولی از مسیرهای بیوسنتزی بسیار ویژه باشند به نام متابولیسم ثانویه. موادی که در عمل دفاع گیاه بر برابر عوامل محیطی دخالت دارند در گروه متابولیتهای ثانویه قرار دارند. که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

  • سیانوژنها
تولید اسید سیانیدریک بوسیله یاخته‌ها سیانوژنز نامیده می‌شود. بیش از 2 هزار گونه گیاهی شناخته شده است که توانایی تولید ترکیبات سیانوژنی را دارند و در تمام گروههای گیاهان آوندی پراکنده‌اند. تجمع این ترکیبات در واکوئلها موجب سلامت یاخته ها و دفاع مختصری در برابر حمله کننده‌ها می‌شود. ترکیبات سیانوژنی نوعی ذخیره ازت هستند.

  • تاننها
تاننها یا نمکهای اسیدهای آلی به نام اسید تانیک هستند که در شیره واکوئلی گیاهان متفاوتی از جمله بلوط ، خرمالو ، چای و به وجود دارند. تجمع این مواد در واکوئلها نوعی پشتیبانی یا دفع و امکانی برای دفاع در برابر عوامل بیماریزا می‌باشد. آنها در محل زخم و هنگام حمله انگلها به گیاه به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابند.

  • آلکالوئیدها
مواد ازت‌دار حلقوی هستند که خاصیت کم و بیش خاصیت قلیایی دارند. تولید و تجمع اینها نیز در واکوئلها بسیار اختصاصی است این مواد هم سمی هستند و خواص دارویی قوی و متنوعی دارند. که بیشتر برای درمان سرطان استفاده می‌شود.


  امتیاز: 0.00