منو
 کاربر Online
864 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 05 آذر 1384 [04:52 ]
  انتقال یافته از پرسش و پاسخ : نحوه جداسازی آنتی بیوتیک ها از میکروارگانیسم ها ( قارچ پنیسلیوم نوتاتوم) (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:مهرگان حیدری  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  شنبه 05 آذر 1384 [16:01 ]
  > انتقال یافته از پرسش و پاسخ : نحوه جداسازی آنتی بیوتیک ها از میکروارگانیسم ها ( قارچ پنیسلیوم نوتاتوم) (از طریق تماس با ما)
 

با سلام

در مورد نحوه تولید پنی سیلین از میکروارگانیسمها مطالب مفیدی در کتاب زیر خواهید یافت.

مبانی قارچها

نوشته دکتر حمید مهر آوران

کتاب حاوی مطالب زیادی است شما مطلب درخواستی را در فصل 13 با عنوان قارچها و انسان خواهید یافت.

  امتیاز: 0.80    نمایش یاسخ های این پست  
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  شنبه 02 اردیبهشت 1385 [16:57 ]
  نوع باسیل در ماست ترش
 

با سلام

آنتروباکتریاسه گروهی از باسیلهای گرم منفی بیهوازی اختیاری هستند که در روده انسان و سایر حیوانات نیز یافت میشوند. طول باکتریهای روده ای از یک میکرون تا 8 میکرون متغیر است و اکثر آنها گلوکز و سایر کربوهیدراتها را تخمیر میکنند.

  امتیاز: 0.00