منو
 کاربر Online
840 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline حسین خادم 4 ستاره ها ارسال ها: 1813   در :  چهارشنبه 02 آذر 1384 [07:38 ]
  اندازه گیری جرم اجرام آسمانی
 


جرم اجرام آسمانی را چگونه اندازه گیری کنیم یا به بیان دقیقتر تخمین بزنیم؟

  • تا چند روز دیگر روش آموخته خود را برای استفاده همه ارائه کنید.
  • اصلا هر چه در این زمینه میدانید،‌شنیده‌اید بگویید.


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline حسین خادم 4 ستاره ها ارسال ها: 1813   در :  پنج شنبه 05 آبان 1384 [13:27 ]
  جرم کرات را چگونه اندازه میگیرند؟
 


ستاره شناسان با استفاده از دو شاخص ، این میزان را به دقت اندازه گیری میکنند.

  • اولین پارامتر ، مدت زمانی هست که قمرشان برای چرخش به دور سیاره صرف میکند.
  • دومین پارامتر اندازه مدار قمر میباشد.

حال می‌توان با استفاده از قانون میدان معکوس جاذبه نیوتن ، این دو پارامتر را با نیروی جاذبه کره ، در یک فرمول جای داد و کره را وزن کرد.

  امتیاز: 0.00    نمایش یاسخ های این پست  
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  جمعه 12 اسفند 1384 [07:13 ]
  تعيين جرم ستارگان
 

سلام

تعيين جرم ستارگان


از كميتهاي مهمی كه در شناخت ستاره كمك مي كند جرم يك ستاره است. تفاوت جرم ستارگان بسيار كم است و جرم بيشتر ستارگان 1.5 تا 5 برابر جرم خورشيد است. سنگين ترين ستاره شناخته شد به نام دانشمندان آمريكايي هندي دري پر نام گذاري شده جرمي 113 برابر جرم خورشيد را دارد.
سبكترين ستاره شناخته شده 1.5 جرم خورشيد را دارد.
هيچ روشي مستقيمي براي تعيين جرم ستارگان وجود ندارد، ولي چندين روش غير مستقيم براي تعيين جرم ستارگان وجود دارد. يكی از اين روشها در مورد ستارگان دوتايي به كار مي رود.

تعيين جرم ستارگان دوتايي


ستاره دوتايي بصري (ديدگاني) به مجموع دوستاره گفته مي شود كه در مجاورت يكديگر قرار داشته باشند و تحت تاثير نيروي گرانشي به دور مركز جرم مشتركشان گردش می كنند. تا كنون در حدود 600000 دوتايي شناخته شده است.
روش اصلي تعيين جرم يك ستاره دوتايي بر مبناي قانون كپلر است كه برابر است با مجموع دو جرم ، فاصله بين آنها و دوره تناوب حركت انتقالي را به هم مربوط مي سازد.

M m = P2/a2


كه در فرمول ساده بالا M m مجموع دو جرم بر حسب واجد جرم خورشيد و P زماني كه لازم است تا خط واصل دو ستاره يك دوران كامل را تمام كند كه بر حسب سال بيان مي شود (پريود) و a فاصله بين دو ستاره است بر حسب واحد نجومي و فاصله ستاره دوتايي با اندازه گيري معدل فاصله قابل تعيين است.
براي محاسبه تك تك ستارگان هر جفت، رصدهاي ديگري بايد انجام داد اين رصدها به حركت مطلق ستاره حول گرانيگاه مشترك مربوط مي شود. از روي مدار بيضي كه مي پيمايند نسبت جرم تعيين مي شود كه همراه با مجموع جرم دو ستاره تعيين مي شود.

نوع ديگر از ستارگان دوتايي ، دوتايي طيفي است اين نوع ستاره حتي با تلسكوپ به صورت واحد ديده مي شود و فاصله آنها بسيار كم است و فاصله آنها از خورشيد زياد است و مي توان به گونه اي كه گفته شد جرم اين نوع ستاره دوتايي را نيز بدست آورد.

جرم ستارگان چگال


اين روش براي ستارگاني است كه گرانش سطحي آنها بسيار زياد است به عنوان مثال در كوتوله هاي سفيد گرانش سطحي بسيار زياد است كه گرانش زياد آن از چگالي زياد آن ناشي مي شود، جرم اين نوع ستارگان را مي توان به كمك نظريه نسبت عام انیشتين محاسبه كرد.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  جمعه 11 اسفند 1385 [15:45 ]
  تعیین جرم زمین و خورشید
 

چطور و با چه قانون فیزیکی می توان جرم زمین یا خورشید را تعیین کرد؟

  امتیاز: 0.00    نمایش یاسخ های این پست