منو
 کاربر Online
1622 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فیروزه نجفی 3 ستاره ها ارسال ها: 775   در :  سه شنبه 01 آذر 1384 [06:22 ]
  شعبده بازی: آب جامد می‌شود و می‌سوزد!
 

یک شعبده بازی انجام دهید:
برای اجرای این آزمایش ، اجرا کننده دو بشر را که روی میز است، بر می‌دارد و به تماشاچی ها نشان می‌دهد.
هر کدام از آنها محتوی مایع بیرنگی است و نمایشگر ، این بشرها را با دست تکان می‌دهد تا همه متوجه حرکت مایعات در داخل ظرفهای شیشه‌ای بشوند. وی آنها را آب معرفی می‌کند و سپس محتوی دو بشر را باهم مخلوط می‌کند و مشاهده می‌شود که آب ، مایع بودن خود را از دست می‌دهد و به جامد مبدل می‌شود و چند لحظه بعد ، ظرف پر از مایع را وارونه نگه می‌دارد. ولی با کمال تعجب مایع نمی‌ریزد!
آن وقت ، با یک قاشق مقداری از این مایع را که بصورت جامد در آمده است، روی یک صفحه نسوز قرار داده و کبریت مشتعل را به آب نزدیک می‌کند. با کمال شگفتی ، آتش می‌گیرد.
محتوی دو بشر عبارت بود از:
  • 300 سانتی‌متر مکعب الکل اتیلیک
  • 12 گرم استات کلسیم را در 40 میلی‌لیتر آب حل کرده و محلول اشباع این نمک را بدست می‌آوریم.

  امتیاز: 0.00