منو
 کاربر Online
741 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  دوشنبه 30 آبان 1384 [05:04 ]
  گزارش عملکرد ماه آبان گروه علمی زیست شناسی
 

بسمه تعالی


گزارش عملکرد ماه آبان گروه علمی زیست شناسی از تاریخ 10/8/84 تا 30/8/84
*الف:بخش دانشنامه
بررسی کارشناسیقابل قبولویرایش جزئیویرایش کلیحذف صفحهتالیف جدیداعلام نیاز
ساختمان و عملکرد پوست انگل شناسیقارچپوستاکوسیستم دریایی
حفاظت شیمیایی پوست استمانجلبکبیماری آلزایمرپلاکتهای خون
تومورهای پوست ساختمان معدهبافت شناسی چرخه متابولیسمی فسفر
دستگاه غدد درون ریز بیماری آلزایمر بافت استخوانی رشد طولی گیاهان
دستگاه قلبی - عروقی ساختار پروتئین هپاتیک کشت ویروسها
دستگاه لنفاوی گوشایمنی شناسی گردش شیره پرورده در گیاهان
تکامل گیاهان ساختار پروتئیناثرات محیط بر باکتریها هپاتیت A
بافت محافظ گیاه مورفولوژی ساقه هورمونهای غده هیپوفیز
حرکت در گیاهان لیزوزوم
اسفنج واکوئل
اسفنج «جانور» ریبوزوم
اسید آمینه هشدارهای زیست محیطی
اعمال نورون پوست بدن
آلودگی محیط زیست بافت محافظ گیاه
آنتی بادی گرده افشانی
اوره تنظیم بیان ژن در یوکاریوتها
بیماری التهاب روده تنظیم بیان ژن در پروکاریوتها
بیماریزایی ویروس رگ
بیماریهای انگلی حواس انسان
پرچم و چگونگی تشکیل سلول جنس نر آبشش
پروانه
پستانداران
پلیمر اسفنجی
تاکسونومی
ترجمه یا بیوسنتز انواع پروتئین
تکامل
تکامل جانوران
تمایز سلولی
جهش نقطه ای
حشرات
حشره
خزندگان
دی ان
رگ
رمز وراثتی
ریخت شناسی ویروسها
زنبور
زنبور عسل
زنبور وحشی
سیستماتیک گیاهی
شاخه اسفنج
طبقه بندی کو آنزیمها
عنکبوتها
عنکبوتیان
کرم آسکاریس
کرم خاکی
کرم کدو
کرم کبد
مادگی و ساختمان آن
ماهی
مبانی مولکولی جهش
میگرن
هموفیلی
سیب زمینی
*تعداد عکسهای بارگذاری شده:103
*به روز رسانی صفحه خانه زیست شناسی
*ب:بخش انجمن
کلیه آمار و اطلاعات در انجمن موجود است.


  امتیاز: 0.00