منو
 کاربر Online
361 کاربر online
 : باشگاه دانش آموزی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline کیانی 3 ستاره ها ارسال ها: 244   در :  یکشنبه 29 آبان 1384 [10:51 ]
  همه چیز دانی من
 

سلام

گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد
به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانم


کمتر هموطنی را ملاحظه می کنید که هنگامی که در مقابل سوالی قرار بگیرد و پاسخ آن را نمی داند ، از کلمه « نمی داند » استفاده کند . از استثناء که بگذاریم این روش تقریبا" مقبول و جا افتاده است که اگر هم نمی خواهیم پاسخ غیر واقعی بدهیم « چون نمی دانیم » ، سعی می کنیم سوال را با یک سوال دیگر پاسخ دهیم .
سوال در مقابل سوال به جای پاسخ .

  امتیاز: 0.00