منو
 کاربر Online
1498 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  شنبه 21 آبان 1384 [12:17 ]
  بستگی ضریب رسانایی الکتریکی به دما در جامدات
 


در یک جسم جامد که تحت تأثیر میدان الکتریکی خارجی قرار گرفته است، دما می‌تواند:

1) تعداد حاملین بار را تغییر دهد.

2) سرعت حرکت و یا قابلیت تحرک آنها را تغییر دهد.

در فلزات چون گاف انرژی وجود ندارد تعداد حاملهای بار مستقل از دما می‌باشد. بنابراین ضریب رسانایی تنها به قابلیت تحرک حاملها بستگی دارد، چنانچه دما افزایش یابد ضریب رسانایی کم شده و مقاومت ویژه افزایش می‌یابد.

  امتیاز: 0.00