منو
 صفحه های تصادفی
حجیت ظواهر قرآن
تعاریف مختلف درباره منطق
ساکارز
تابع علامت
روشهای مقابله با نقش زیانبار آبهای سطحی
مصرف کننده یا بار«Load»
تخصیص فضا به فایل
دیود متغییر
حرکات کششی قبل از مسابقه یا تمرین در تنیس
اثر تشعش حرارتی روی مواد مختلف
 کاربر Online
399 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 21 آبان 1384 [05:46 ]
  انتقال یافته از پرسش و پاسخ : تحقیقی (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی: کوروش شاهانی از بهشهر/ مازندران

دانش آموزی هستم که سوالی برایم مطرح شده :چرا عدد کوانتمی ml تنها اعداد ( L , 0 , + L - ) را می پذیرد؟


خواهش مندم پاسخ سوال را به این آدرس e-mail بزنید:koorosh_sh16@yahoo.com


با تشکر

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline حسین خادم 4 ستاره ها ارسال ها: 1813   در :  یکشنبه 22 آبان 1384 [15:22 ]
  > انتقال یافته از پرسش و پاسخ : تحقیقی (از طریق تماس با ما)
 

با سلام

اعداد کوانتومی ‌مغناطیسی مداری

الکترون در اثر نیرویی که از طرف هسته بر آن وارد می‌‌شود، حول هسته می‌‌چرخد. چون الکترون یک ذره باردار است، بنابراین مدار الکترون را می‌‌توان یک مدار مغناطیسی در نظر گرفت. برای این مدار مغناطیسی و در واقع برای الکترون می‌‌توان یک گشتاور دو قطبی مغناطیسی تعریف نمود. این کمیت بر اساس اندازه حرکت زاویه‌ای مداری الکترون تعریف می‌‌شود. یعنی از رابطه μ=eL/2m حاصل می‌‌شود که در آن μ گشتاور دو قطبی مغناطیسی است.

حال اگر یک میدان مغناطیسی خارجی اعمال شود، در این صورت میدان سعی می‌‌کند تا گشتاور دو قطبی مغناطیسی و به تبع آن L را در راستای میدان قرار دهد، اما در مکانیک موجی بردار اندازه حرکت زاویه‌ای مداری L نمی‌‌تواند هر جهتی را نسبت به میدان مغناطیسی اختیار کند، بلکه محدود به جهتهای به خصوصی است که برای آن مولفه بردار اندازه حرکت زاویه مداری ، در راستای میدان مغناطیسی ، مضرب دستی از ћ باشد. بنابراین اگر جهت میدان مغناطیسی را در راستای محور z اختیار کنیم، در این صورت مولفه z بردار L از رابطه حاصل می‌‌شود. در این رابطه ml عدد کوانتومی ‌مغناطیسی مداری است.

به ازای یک مقدار مفروض l ، ml می‌‌تواند مقادیر زیر را اختیار کند:

ml=l , l-1 ,l-2 , ... 0 ,-l+1 , -l

به تعداد (l(l+1 تا ml داریم.
  امتیاز: 0.00