منو
 کاربر Online
171 کاربر online
 : ادبی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline خدیجه جفاکش 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  شنبه 21 آبان 1384 [04:55 ]
  بهتـر اسـت بـدانیـم کـــه ...
 

بهتـر اسـت بـدانیـم کـــه ...
بـدانیـم کـه ؛ برای غالب شدن بر عادت زشت شکایت کردن ، باید برکات زیبای خـداونـد را بشماریم .
بـدانیـم کـه ؛ خـدا می خواهد در هر لحظه ای برای هریک از ما همه چیز باشد .
بـدانیـم کـه ؛ آنچنان که جواهر بدون ساییدن براق نمی شود ، ما هم بدون درد کشیدن ، کامل نخواهیم شد .
بـدانیـم کـه ؛ کمک خـدا فقط به اندازه یک دعا از ما فاصله دارد .
بـدانیـم کـه ؛ بهتر است نقشه های خود را با مداد تصورات خود بکشیم و آنگاه پاک کن را به دستان پرقدرت خـداونـد بسپاریم .
بـدانیـم کـه ؛ پاسخ درست خداوند همیشه بعد از درخواست اشتباه ما روشنایی بخش است .
بیایید هر روز تازه را با دلایل خاصی که آن روز دارد به ستایش خـداونـد مشغول باشیم و در آن روز شاهد خلق بهترین و زیباترین لحظه ها باشیم  امتیاز: 0.00