منو
 صفحه های تصادفی
خشم فاطمه علیهاسلام
دامنه
نیم رسانای ذاتی
جنس پرتوی کاتدی
حسان بن ثابت
وضع فرقه های تصوف در این زمان چگونه است ؟
نصایح امام باقر علیه السلام به عمر بن عبدالعزیز
آزمایش تعادل چوب
امام حسن علیه السلام در بدرقه ابوذر به هنگام تبعید
تیره افدرا
 کاربر Online
569 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  چهارشنبه 18 آبان 1384 [00:17 ]
  بحث هفتگی 3: بیوتکنولوژی
 

علم بیوتکنولوژی یا زیست فناوری به بهینه سازی و موجودات زنده و بهره وری بیشتر از آنها می‌پردازد. در سالهای اخیر دانش بیوتکنولوژی با مهندسی ژنتیک ، زیست شناسی سلولی و مولکولی و دانش کشاورزی به شدت آمیخته شده است.

  • در مورد پیدایش زیست فناوری چه اطلاعاتی دارید؟

  • چه ارتباطی بین مهندسی ژنتیک و زیست فناوری نوین وجود دارد؟

  • مواد اولیه زیست فناوری چیست؟

  • آنتی بادیها چه کاربردهایی در بیوتکنولوژی دارند؟

  • نحوه تولید گیاهان ترانس ژن با استفاده از بیوتکنولوژی و کاربردهای آن در منابع غذایی و کشاورزی چگونه است؟

  • و ...

دوستان در این موارد و دیگر مبحثهای بیوتکنولوژی شما هم نظرات خود را بیان کنید تا بتوانیم بحث مفیدی داشته باشیم.

با تشکر


  امتیاز: 0.20     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  پنج شنبه 19 آبان 1384 [16:45 ]
  > بحث هفتگی 3: بیوتکنولوژی
 

در زمینه کاربردهای بیوتکنولوژی می‌توان به دو مثال زیر اشاره کرد.

  • می‌توان به تولید هورمون پروتئینی انسولین با استفاده از سلولهای باکتری اشاره کرد. ژن کد کننده این هورمون با استفاده ار تکنیکهای جدید در داخل پلاسمیدهای ویژه‌ای به درون باکتریها انتقال یافته و بیان می‌شوند. در وهله بعد می‌توان پروتئین مورد نظر را که توسط باکتریها بطور انبوه تولید می‌شود استخراج کرد و پس از خالص سازی در اختیار بیماران دیابتی قرار داد.

  • مثال دیگر تولید گیاهان مقاوم به حشرات است. امروزه مشخص شده است که پروتئینهای خاصی که از باکتری باسیلوس توریژنسیس استخراج می‌شود به دستگاه گوارش حشرات چسبیده و مانع جذب مواد غذایی می‌شود. در واقع پروتئینهای این باکتری برای حشرات سمی هستند.

ژنهای کد کننده این پروتئینها را استخراج کرده و به ژنوم گیاهان مهم کشاورزی می‌افزایند. با بیان این ژن در داخل گیاهان این پروتئین سمی برای حشرات تولید می‌شود. حشراتی که به گیاه حمله کنند توسط این پروتئین از بین خواهند رفت.


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  شنبه 28 آبان 1384 [03:24 ]
  > بحث هفتگی 3: بیوتکنولوژی
 

آنزیمهای محدود کننده یا محدود الاثر

به دنبال کشف این دسته از آندونوکلئازها توسط آربر و اسمیت دانش بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک متحول شده است. در گذشته دیده می‌شد که برخی از باکتریوفاژها که یک سوش باکتری را آلوده می‌کنند قادر به تکثیر در برخی سوشهای همان گونه باکتری نیستند. بعدها مشخص شد که آنزیمهایی که در سوشهای مقاوم وجود دارد که این آنزیمها DNA مربوط به فاژ را قطعه قطعه می‌کنند.

با گسترش تحقیقات در آنزیمها مشخص شد تعداد آنها زیاد و از نظر عملکرد نسبت بهم متفاوت هستند. مشخص شده است که این آنزیمها مولکولهای DNA خارجی را در مناطق خاصی برش می‌دهند. نقاطی که بوسیله این آنزیمها شناسایی می‌شوند 6 - 4 جفت باز آلی دارند. یکی از مهمترین ویژگیهای این توالیهای باز آلی ، قرینه بودن آنهاست که این قرینه‌ها پالیندروم نامیده می‌شوند.

نحوه برش آنزیمهای محدود کننده

آنزیمهای محدود الاثر می‌توانند قطعات DNA را به دو صورت برش دهند.
  • ایجاد قطعات چسبنده: این نحوه برش که در مورد اکثر آنها دیده می‌شود منجر به تولید قطعات DNA می‌شود که طول یکی از رشته‌های آن در یک انتها طولانی‌تر از رشته دیگر است.
  • تولید انتهای صاف: در این روش برش خوردن، طول زنجیره‌های مضاعف DNA در دو رشته بعد از برش باهم برابر هستند.
در مهندسی ژنتیک بیشتر از آنزیمهای محدود‌الاثر که انتهای چسبنده تولید می‌کنند استفاده می‌شود.


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  یکشنبه 29 آبان 1384 [03:16 ]
  > بحث هفتگی 3: بیوتکنولوژی
 

تعریف زیست فناوری

زیست فناوری از جمله واژه‌های پر سرو صدای سالهای اخیر است.این واژه را درست یا نادرست به مفهوم همه چیز برای مردم بکار می‌برند. زیست فناوری را در یک تعریف کلی به کارگیری اندامگان یا ارگانیسم یا فرایندهای زیستی در صنایع تولیدی یا خدماتی دانسته‌اند. تعریف ساده این پدیده نوین عبارت است از دانشی که کاربرد یکپارچه زیست شیمی ، میکروب شناسی و فناوریهای تولید را در سیستمهای زیستی به دلیل استفاده‌ای که در سرشت بین رشته‌ای علوم دارند مطالعه می‌کنند.

در تعریف دیگر زیست فناوری را چنین تشریح کرده‌اند: فنونی که از موجودات زنده برای ساخت یا تغییر محصولات ، ارتقا کیفی گیاهان یا حیوانات و تغییر صفات میکروارگانیسمها برای کاربردهای ویژه استفاده می‌کند.

زیست فناوری به لحاظ خصوصیات ذاتی خود دانشی بین رشته‌ای است. کاربرد اینگونه دانشها در مواردی است که ترکیب ایده‌های حاصل در طی همکاری چند رشته به تبلور قلمرویی با نظام جدید می‌انجامد و زمینه‌ها و روش شناسی خاص خود را دارد و در نهایت حاصل بر هم کنش بخشهای گوناگون زیست شناسی و مهندسی است.

زیست فناوری در اصل هسته‌ای مرکزی و دارای دو جزء است: یک جزء آن در پی دستیابی به بهترین کاتالیزور برای یک فرایند یا عملکرد ویژه است و جزء دیگر سیستم یا واکنشگری است که کاتالیزورها در آن عمل می‌کنند.


  امتیاز: 0.20     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  پنج شنبه 03 آذر 1384 [04:01 ]
  > بحث هفتگی 3: بیوتکنولوژی
 

پیدایش زیست فناوری

سابقه استفاده از میکروارگانیسمها برای تولید مواد خوراکی نظیر سرکه ، ماست و پنیر به بیش از 8 هزار سال قبل برمی‌گردد. نقش میکروارگانیسمها در تولید الکل و سرکه در قرن پیش زمانی کشف شد که گروهی از بازرگانان فرانسوی در جست و جوی روشی بودند تا از ترش شدن شراب و آبجو ضمن حمل آنها با کشتی به نقاط دور جلوگیری کنند. آنان از لویی پاستور تقاضای کمک کردند.

لویی پاستور پی برد که مخمرها در خلا قند را به الکل تبدیل می‌کنند. این فرایند بی هوازی تخمیر نام دارد. و نیزدریافت که ترشیدگی و آلودگی بر اثر فعالیت دسته باکتری اسید استیک که الکل را به سرکه تبدیل می‌کند روی می‌دهد. لویی برای از بین بردن این مشکل فرایند پاستوریزه کردن را موثر دانست که عبارت بود از گرمایش نوشیدنیها نظیر شیر یا غذاهای جامد نظیر پنیر یا گوشت حیوانات وحشی به منظور از بین بردن میکروارگانیسمهای مضر یا غیر ضروری و یا تعیین سرعت تخمیر از طریق اعمال حرارت معین.

پاستور همزمان با این موضوع میکروبیولوژی کاربردی را پایه گذاری کرد و دریافت که بسیاری از میکروارگانیسمها اگر چه در انسان و سایر موجودات زنده ایجاد بیماری می‌کنند یکی از مهمترین عوامل تغییر مواد در طبیعت هستند.


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  دوشنبه 14 آذر 1384 [19:43 ]
  > جمعبندی بحث هفتگی 3: بیوتکنولوژی
 

با سلام

دوستان برای مشاهده جمعبندی بحث به لینک زیر مراجعه کنید.


  امتیاز: 0.00