منو
 کاربر Online
463 کاربر online
 : ادبی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline لیلا مهرمحمدی 3 ستاره ها ارسال ها: 411   در :  یکشنبه 15 آبان 1384 [08:36 ]
  شعر در یونان( 1)
 قدیمیترین زبانهایی که اطلاعی از آنها وجود دارد زبانهای نظمی است؛ چون معمولاً مطالبی که ارزش داشته اند با وزن و آهنگ به صورت ترانه و سرود باقی مانده اند.

در یونان تاریخ تشکیل این زبانها معلوم نیست و فقط حدس هایی در این باره زده می شود.
نخستین زبان ادبی یونان زبانی است که "هومر و هزیود" آثار خود را به آن نوشته اند.

"ایلیاد وادیسه" مقام مهمی در میان یونانیان داشت و به همین دلیل اثر زیادی در وحدت فرهنگی و اخلاقی آنها بر جای گذاشت.

"هزیود" آخرین گواه دوره های قهرمانی و ارجمند ترین نویسنده ی قرون وسطای یونان است.
او شعرها یش را بین سالهای 700تا 750ق.م سرود. گرایش های شاعرانه ی او با گرایشهای هومر تفاوت بسیار داشت. او توجه چندانی به قهرمانان آرمانی جنگ تروا نداشت و بیشتر به بیان اندیشه های ساده ی روستا ییان می پرداخت.

پس از "هزیود" دیگر توجه زیادی به منطومه سرایی نشد؛ چون این طرز سرایندگی که مورد توجه پادشاهان و دربار با شکوه آنها بود با زوال حکومت سلطنتی از بین رفت .
از این پس مردم آثار و ادبیاتی را میخواستند که ازمسائل زمان حال و جذبه های زندگی آنها درآینده گفتگو کند.  امتیاز: 0.00