منو
 کاربر Online
1002 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فیروزه نجفی 3 ستاره ها ارسال ها: 775   در :  شنبه 14 آبان 1384 [09:28 ]
  نیم رساناها
 

سلیسیم و ژرمانیم خالص بعنوان نیم‌رساناهای ذاتی عمل می‌کنند.
هر دو عنصر در ساختار شبکه‌ای نوع الماس متبلور می‌شوند که در آن ، هر اتم به چهار اتم متصل شده‌است.

در دمای اتاق ، رسانندگی هر دو عنصر سیلیسیم و ژرمانیم ، فوق‌العاده پایین است، زیرا الکترونها بوسیله تشکیل پیوند در بلور موقعیتهای ثابتی دارند. اما در دمای بالاتر ، پیوند بلور سست شده و با آغاز شکسته شدن پیوند ، الکترونها آزاد می‌شوند و می‌توانند در ساختار بلور به حرکت درآیند و در نتیجه موجب افزایش رسانندگی شوند.
  امتیاز: 0.00