منو
 کاربر Online
1167 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 14 آبان 1384 [05:57 ]
  انتقال یافته از پرسش و پاسخ : اطلاعات کامل درباره یکی از کودهای شیمیایی (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:ی امیرعضدی  امتیاز: 0.60     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  جمعه 02 دی 1384 [08:26 ]
  > انتقال یافته از پرسش و پاسخ : اطلاعات کامل درباره یکی از کودهای شیمیایی (از طریق تماس با ما)
 

1-کاربرد کود های شیمیایی؟
2-واکنش فلزهای قلیایی با هوا و کاربرد آنها؟


  امتیاز: 0.00    نمایش یاسخ های این پست