منو
 کاربر Online
1432 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 14 آبان 1384 [04:57 ]
  انتقال یافته از پرسش و پاسخ : درباره یکی از کودهای شیمیایی (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:امیرعضدی  امتیاز: 0.40     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فیروزه نجفی 3 ستاره ها ارسال ها: 775   در :  شنبه 14 آبان 1384 [07:23 ]
  >انتقال یافته از پرسش و پاسخ : درباره یکی از کودهای شیمیایی (از طریق تماس با ما)
 

  • به مقاله :
نقش کانیها در تهیه کود شیمیایی
مراجعه فرمایید.

  • همچنین به مطلب :
دوست دارید کود شیمیایی بسازید؟
واقع در انجمن شیمی مراجعه کنید.

  • همینطور ، به کتاب :
شیمی عمومی ، جلد دوم ، تالیف چارلز مرتیمر ، مرکز نشر دانشگاهی ، چاپ دوم ، 1375 ، ص 666
مراجه فرمایید.

در ضمن ، مقاله جدیدی تحت این عنوان در دانشنامه قرار خواهد گرفت.

  امتیاز: 0.00