منو
 صفحه های تصادفی
امام زمان در قرآن - حدید : 16
اسید اسیتیک
اصالت فرد و جامعه از دیدگاه لیبرالیسم
علوم رایانه
ایالات متحده
گلابی
بولاغ اوتی
کارشناس ارزیابی خسارت
توری پراش
مونوزونیت
 کاربر Online
989 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline حسین خادم 4 ستاره ها ارسال ها: 1813   در :  سه شنبه 10 آبان 1384 [20:47 ]
  گزارش ماه مهر گروه علمی شیمی
 


گزارش ماهانه گروه علمی شیمی از تاریخ 10/7/84 تا 10/8/84
*الف:بخش دانشنامه
بررسی کارشناسیقابل قبولویرایش جزئیویرایش کلیحذف صفحهتألیف جدیدتأیید و اصلاح کارهای دیگراناعلام نیاز
فرایند پلیمریزاسیونکربنات کلسیمفرایند پلیمریزاسیونآب معدنیعناصر شیمیایی واکنش تجزیه _
پلی اتیلنبشرپلی اتیلنصابون‌هیدروکربننفت کوره _
نیروی واندروالسیصفر مطلقنیروی واندروالسیمعرف PH آلکینهاواکنش ترکیبی_
نایلون_نایلونمعرف رنگی بازتصفیه فراورده های نفتی_
مواد شیمیایی _مواد شیمیایی حالات ماده نمک«شیمی»تغییر فیزیکی _
الکل صنعتی _الکل صنعتیمحلول کلوئیدی مشک تجسمی از آتشفشان در زیر دریا _
نیروی لاندن _نیروی لاندنسرکه _ شیمی پلیمر _
تقسیم بندی پلیمرها از نظر خواص _تقسیم بندی پلیمرها از نظر خواصصنعت دباغی_ سینتیک داروها _
گلسیرین _گلسیرینانواع روغن طبیعی ویژه چرم سازی _ فرایند استری شدن _
اتم هیدروژن_ استرمواد دفع آفات _ _ _ _
پلیمر اسفنجی _آلودگی آبهای زیرزمینیصنایع پتروشیمی _ _ __
تبخیر _املاح محلول در آب واکنش برگشت پذیر _ _ _ _
شیمی نساجی _تعیین قلیائیت آب طیف سنجی فلوئورسانس _ _ _ _
آب اکسیژنه _تعیین اسیدیته آبعطر _ _ _ _
اسید آمینه_ واکنش خنثی شدناسید سیتریک _ _ __
آب مقطر_ مبانی شیمی تجزیهلاوازیه _ _ _ _
آب سخت_ طیف سنج جرمیمولالیته____
نیتروژن_ محلول سوسپانسیون_____
عناصر شیمیایی_ محلول امولسیون_____
آب معدنی_ فشار اسمزی_____
صابون_ تعیین فراوانی عناصر_____
کربنات کلسیم_ محلول اشباع و فوق اشباع_____
هیدروکربن_عدد آووگادرو____
آلکینها_مواد قندی طبیعی____
روغن_تولید صنعتی چسب____
خواص غیر عادی آب_پالایش نفت____
اسید چرب_تصعید____
استر_درجه آزادی____
آلودگی آبهای زیرزمینی_نقطه سه‌گانه آب____
املاح محلول در آب_سطح انرژی هسته‌ای____
تعیین قلیائیت آب_ترموشیمی____
تعیین اسیدیته آب_متانول____
واکنش خنثی شدن______
مبانی شیمی تجزیه______
باز______
معرفPH______
معرف رنگی______
جرم اتمی______
مول______
الکترون آزاد______
برندگان جایزه نوبل شیمی______
مولاریته______
طیف سنج جرمی______
محلول سوسپانسیون______
محلول امولسیون______
فشار اسمزی______
تعیین فراوانی عناصر______
محلول اشباع و فوق اشباع______
عدد آووگادرو______
حالات ماده______
محلول کلوئیدی______
روغن______
هیدرولیز______
اسید فرمیک______
علوم طبیعت______
ثابت حاصلضرب انحلالی______
سرکه______
صنعت دباغی______
انواع روغن ویژه چرم سازی______
مواد دفع آفات______
صنایع پتروشیمی______
واکنش برگشت پذیر______
طیف سنجی فلوئورسانس______
عطر______
اسید سیتریک______
مواد قندی طبیعی______
تولید صنعتی چسب______
پالایش نفت______
نمک«شیمی»______
مشک______
انجماد______
تراز انرژی______
نمکهای مذاب______
چگالی______
ابررسانا______
شیمی هسته‌ای______
گاز کامل______
مکانیک کوانتمی______
اجسام نیم رسانا______
تصعید______
درجه آزادی______
نقطه سه‌گانه آب______
بشر______
صفر مطلق______
لاوازیه______
مولالیته______
شکافت در طبیعت______
گاز طبیعی______
اشعه گاما______
ترمودینامیک______
پی پت______
سطح انرژی هسته‌ای______
ترموشیمی______
متانول______
فشار بخار______
چرا انسان زنگ نمی‌زند؟______
سرعت واکنش______
آب سنگین______
سینتیک شیمیایی______
فلوئور______
نئون______
این ماه ، آزمایشگاه شیمی آلی ایجادشد.
تعداد کارهای گرافیکی ، عکس و انیمیشن:108
به روز رسانی هفتگی مجله خانه شیمی
*ب:بخش انجمن
نامه‌های جدیدتعداد پاسخپیام در صفاصلاح ارسالها تعداد کل ارسالهاتعداد بازدیدهاکاربران فعال
72 4048 5 1153100ناشناس
حسین خادم
المیرا جدایی
دارا
سمیه فارابی اصل
مجید آقاپور
ماهور سلطانی
فاطمه باقری
مجتبی متقی
شمیم مسیحا
زهرا نعمتی
شادی محمودی
ترنم بهاری
بهمن خدا بنده لو
شمیم مسیحا
س.قاسم.ن
رویا باقری
سپیده پورخلیل
مرتضی حدادی
امیر ربوندی
سهیلا کمالی
فیروزه نجفی


  امتیاز: 0.00