منو
 کاربر Online
773 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline حسین خادم 4 ستاره ها ارسال ها: 1813   در :  یکشنبه 08 آبان 1384 [11:52 ]
  پای اشعه ایکس کی به زمین پزشکی باز شد؟
 


مردم عادی مجذوب اشعه ایکس شده بودند، اما به زودی دنیای پزشکی کاربرد این کشف را تشخیص داد. در همان ماههای بعد از اعلان خبر کشف اشعۀ ایکس ، انبوهی از عکسهای رادیوگرافی از اندامهای خارجی ، شکستگیها و ... تهیه شد. اما «گلوله ها، استخوانها و سنگهای کلیه» تنها مواردی نبودند که مشاهده کننده های علم پزشکی در خیال خود می‌پروراندند.
به زودی کوششهایی (همراه با نتایجی درهم) برای جا دادن میلۀ فلزی یا تزریق مواد رادیواُپک جهت تهیۀ عکسهایی واضح از اندامها و رگها انجام شد.

اولین رگ نگاری ( انژیوگرافی) ، تصاویر متحرک اشعه ایکس و رادیولوژی نظامی در اوایل 1896 انجام شد. بعضی پزشکان فکر می‌کردند اولین بیماریها از آن به بعد متداول شدند، برای پی بردن به عوامل درمان بخش اشعه‌ها را بر بیماری سل ، سرطان و دیگر بیماریها می‌تاباندند.
تصاویر موجود از آن روزها ، تخیل و جسارتی را در بکارگیری وسیع و متنوع اشعه ایکس نشان می‌دهد.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی

  امتیاز: 0.00