منو
 کاربر Online
577 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  یکشنبه 08 آبان 1384 [04:14 ]
  آیا با مراحل ژن درمانی آشنا هستید؟
 

ژنوم انسانی و ژن درمانی انسان


در آینده‌ای نه چندان دور ، بیماری با کمبود آدنوزین دآمیناز تشخیص داده خواهد شد که یک حالت ژنتیکی خطرناک با اثر بر روی دستگاه ایمنی بدن می‌باشد. درمان این بیماری تلقیح واریته‌ای از HIV (ویروس ایدز) خواهد بود که به طریق ژنتیکی مهندسی شده و فاقد ژنهای مورد نیاز برای تکثیر خود می‌باشد. این ویروس مهندسی شده کاملا خوش خیم است و تنها پوشش پروتئینی HIV ابتدایی را دارد.

هر چند در داخل گردش خون ، این پوشش پروتئینی برداشت هدفدار ویروس مهندسی شده توسط سلولهای سیستم ایمنی را تسهیل می‌کند بعد از جدا شدن این پوشش در سلولهای ایمنی ، مولکول DNA نوترکیبی حاوی یک ژن وظیفه‌دار آدنوزین دآمیناز ، در دسترس قرار می‌گیرد.

یک سیستم نوترکیبی ژنتیکی کار آمد که در ذره ویروس مهندسی شده بسته بندی شده است قرارگیری این DNA را در داخل یک موقعیت اختصاصی موجود در یک کروموزوم ، بدون ایجاد تداخل با هر عملکرد سلولی دیگر را تسهیل می‌کند.

تصویر


آنگاه یک پروموتور قوی ، دستور بیان ژن قرار گرفته در داخل کروموزوم را صادر نموده و عملکرد طبیعی سیستم ایمنی را باز می‌گرداند. به این ترتیب یک بیماری ژنتیکی درمان می شود.

افزایش شناخت ما در مورد ژنوم انسانی و اساس ژنتیکی بعضی از بیماریها وعده تشخیص زود رس و تداخل سودمند را می‌دهد.
  امتیاز: 0.00