منو
 صفحه های تصادفی
پیدایش اولین سری از عناصر واسطه
برتری بنی هاشم نسبت به بنی عباس
وضعیت اهل بیت در عصر عاشورا
قاعده حداکثر چندگانگی هوند
سافیرین
نقاش ساختمان
امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 35 سوره نور و آیه 36 سوره قصص
سبک شهرسازی آذری
انواع فرآیندهای فیزیکی رسوبگذاری
شرایط جوی در مرکز کنترل ترافیک هوایی
 کاربر Online
1588 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline المیرا جدائی 1 ستاره ها ارسال ها: 22   در :  چهارشنبه 04 آبان 1384 [07:04 ]
  سیب رسیده یا نارس؟
 

تشخیص سیب رسیده از سیب نارس :

آب سیب نارس با محلول ید( یدید پتاسیم در آب ) به رنگ آبی درمی آید زیرا قند موجود درآن به صورت نشاسته می باشد.

و آب سیب رسیده نیز محلول آمونیاکی نیترات نقره را احیا می کند زیرا در سیب رسیده گلوگز وجود دارد و چون گلوکز دارای عامل

آلدئیدی است در حضور محلول آمونیاکی نیترات نقره اکسید شده و بنابراین رسوب نقره آزاد می کند.

  امتیاز: 0.00