منو
 کاربر Online
1175 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 04 آبان 1384 [04:34 ]
  انتقال یافته از پرسش و پاسخ : سوال
 

با سلام
جرم و ورن جیست و جه تفاوتهایی با هم دارند

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  پنج شنبه 05 آبان 1384 [12:21 ]
  > انتقال یافته از پرسش و پاسخ : سوال
 

علت چرخش اب هین پایین رفتن از یک منفذ چیست؟

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 07 آبان 1384 [04:50 ]
  > انتقال یافته از پرسش و پاسخ : سوال
 

دارا

به این پیوند بروید و وزنتان را در سیاره های مختلف و ستاره خورشید پیدا کنید وزنتان را در بالا میتوانید به کیلو و یا پوند بگذارید جواب فرقی نخواهد کرد . بعد زیر هر سیاره , قمر ,و یا ستاره نگاه کنید تا بدانید اگر به آنجا بروید وزنتان در آنجا چقدر خواهد بود برای مثال یک شخص صد کیلویی در ستاره خورشید ورنش برابر 2707.2 کیلو خواهد بود .  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 07 آبان 1384 [04:50 ]
  > انتقال یافته از پرسش و پاسخ : سوال
 

دارا

سرعت گردش وضعی زمین اگر روی خط استوا قرار داشته باشید 462 متر بر ثانیه است در نقاط دیگر فرق میکند و در بحث های قبلی آنرا توضیح داده ام این سرعت در ایران کمی بیشتر از این خواهد بود فرض کنید در ایران 370 متر بر ثانیه است اگر گوی پر از آبی را که دارد آبش از لوله ای پایین میرود با همین سرعت در خلاف جهت گردش زمین بگردانید دیگر آب در لوله با پیچ خوردن پایین نمیرود ,پیچیدن آب در لوله به خاطر گردش زمین است و جاذبه زمین نمیگذارد تا با سرعتی که آب باید بچرخد بچرخد , این معادلات در کرات مختلف وضع مختلفی دارند - در کره ماه اب در لوله نمیچرخد و در سیاره های دیگر ممکن است سرعت چرخشش کمتر یا بیشتر از زمین باشد . هر چه کره بزرکتر باشد سرعت چرخش آب در آن بیشتر است و اگر کره حرکت وضعی نداشته باشد گردشی هم در آن نیست .

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 07 آبان 1384 [11:20 ]
  > انتقال یافته از پرسش و پاسخ : سوال
 

دارا
در گفتگوی بالا که گفنم:

هر چه کره بزرکتر باشد سرعت چرخش آب در آن بیشتر است و اگر کره حرکت وضعی نداشته باشد گردشی هم در آن نیست .


در اینجا باید اضافه کنم که کره را جامد فرض کردم این شامل کرات گازی نیست کرات گازی خیلی بزرگتر باشد تا این گفته صادق باشد.

  امتیاز: 0.00