منو
 کاربر Online
531 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فیروزه نجفی 3 ستاره ها ارسال ها: 775   در :  سه شنبه 26 مهر 1384 [07:18 ]
  استفاده از باکتری‌ها برای تجزیه ترکیبات مضر شیمیایی مواد شوینده
 

تحقیق انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی تبریز نشان می‌دهد که استفاده از باکتری‌ها در تجزیه ‌آلکیل بنزن سولفونات‌های خطی موجود در پساب واحدهای تولید کننده مواد شوینده موثر است.

آلکیل بنزن سولفونات خطی ، ماده‌ای است که به عنوان سورفاکتانت ( ماده فعال در سطح ) در مواد شوینده آنیونی استفاده می‌شود و پس از صابون ، پرمصرف‌ترین سورفاکتانت در محصولات شوینده خانگی محسوب می‌شود.

در این تحقیق ، باکتری‌هایی از جنس "سودومونا" و "آئرومونا" با باسیل‌های گرم منفی بررسی شدند.

یافته‌های تحقیق مذکور نشان دادند که میزان تجزیه آلکیل‌بنزن سولفونات‌های خطی توسط باکتری‌های سودومونا بیشتر از باکتری‌های آئرومونا است.

بنابر یافته‌های تحقیق در حالیکه77,95 ‪ درصد آلکیل بنزن سولفونات‌های خطی موجود در پساب ناشی از مواد شوینده توسط باکتری‌های سودومونا تجزیه می‌شوند. این رقم در رابطه با باکتری‌های آئرومونا ‪ 23,1‬درصد است.

در این تحقیق برای تعیین میزان تجزیه زیستی آلکیل بنزن سولفونات‌های خطی توسط باکتری‌های مورد مطالعه از روش ماده فعال آبی متیلن استفاده شد.

محققان مطالعه مذکور، نتیجه‌گیری کرده‌اند که در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب کارخانه‌های تولید مواد شوینده می‌توان از مخلوط باکتری‌های سودومونا و آئرومونا برای حذف آلکیل بنزن سولفانات خطی استفاده کرد.

  امتیاز: 0.00