منو
 کاربر Online
432 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  یکشنبه 24 مهر 1384 [03:39 ]
  شاید تفاله نیشکر جنگلها را نجات دهد
 

شاید تفاله نیشکر جنگلها را نجات دهد!


استفاده از تفاله نیشکر یا گاباس به عنوان جایگزین بخشی از چوب جنگلهای در معرض خطر شمال کشور برای تولید کاغذ می‌تواند تا حدود زیادی از جنگلهای شمال کشور را از خطر نابودی نجات دهد.

برای تولید هر تن کاغذ سفید از چوب نیاز به 3 تن یا 6 متر مکعب چوب جنگلی است. مصرف بی رویه درختان جنگلی بویژه در مناطق شمالی کشور برای تولید خمیر کاغذ اکوسیستمهای جنگلی این مناطق را در معرض آسیب جدی و بلکه نابودی قرار داده است.

سازمان حفاظت محیط زیست خواهان توقف کامل بهره برداری تجاری از جنگلهای شمال شده و بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان فائو اعلام نموده است که وسعت جنگلها در ایران از 18 میلیون هکتار به 7 میلیون هکتار و کیفیت چوبها از درجه یک به درجه 2 و 3 کاهش یافته است.


  امتیاز: 0.40