منو
 صفحه های تصادفی
تانتالیت
ترازوی کاوندیش
دکتر فاطمی
محمد، نامی کم سابقه
ژیسموندیت
صفات عمومی ویروسها
کاشیکار
روابط ایران و فرانسه
امام حسین علیه السلام و دریافت وصیت نامه مسلم
لک خورشیدی
 کاربر Online
253 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 23 مهر 1384 [07:16 ]
  انتقال یافته از پرسش و پاسخ : نقطه جوش (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:

به نام خدا

با سلام

اگر نقطه جوش عنصری پایین باشدآیا نقطه جوش ترکیبات آن ممکن است از نقطه جوش خود عنصرپایین تر باشد چه رابطه دقیقی بین رفتار ملکولی و اتمی یک ماده با نقطه جوش آن وجود دارد آیا نقطه جوش یک ماده مرکب قبل از ترکیب شدن قابل پیش بینی است چه مرجعی برای موارد ذکر شده وجود دارد  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 24 مهر 1384 [06:02 ]
  > انتقال یافته از پرسش و پاسخ : نقطه جوش (از طریق تماس با ما)
 

دارا

تعریف:
نقطه جوش مایعات درجه حرارتی است که در آن فشار بخار برخاسته از مایع مساوی فشار گاز بالای آن شود .


  • توجه دارید که تعریف جامع است , یعنی اینکه اگر در فشار 76 سانتی متر جیوه و درجه حرارت هوای 20 سانتی گراد و در سطح دریای آزاد دارید آب مقطر (بدون جرم)را حرارت میدهد وقتی فشار بخار بالای آب با فشار هوا یکی بشود در آن حال آب دارد میجوشد که آن 100 درجه سانتی گراد است .
  • اگر با گرفتن یک جارو برقی در بالای آب فشار بالای آنرا کم کنید و درجه حرارت آب وقتی به جوش آمد را اندازه بگیرید خواهید دید که دیگر 100 درجه سانتی گراد نیست و کمتر است و اگر این خلاء نسبی را در بالای آب بیشتر کنید آب در بیست درجه و حتی کمتر بخار خواهد شد .اگر عکس آنرا انجام دهید یعنی فشار ظرف آب سربسته را با پمپ باد زیاد کنید حتی میتوانید آب 300 درجه سانتی گراد بدون اینکه بخار شود داشته باشید .

  • نوع مولکول های تشکیل دهندهء مایع با نقطه جوش آن تناسب دارد :
*اگر کشش مولکولی بین مولکول ها بیشتر باشد نقطه جوش مایع بالا و اگر کم باشد نقطه جوش آن پایین خواهد بود .

حالا پاسخ پرسش شما :
در ترکیب دو مایع باید کشش مولکولی مایع تازه را دانست و یا میشود آزمایش هایی تحت شرایط معمولی(76و 20) کرد و نموداری ساخت که نشان دهد نقطه جوش مایع جدید کدام است. این آزمایش ها را برای مثال میتوان با ده درصد الکل اتیلیک و 90 در صد آب مقطر شروع کرد و هر بار مقدار الکل را ده در صد بالا برد و آب را ده در صد کم کرد و اعداد بدست آمده را در نمودار گنجاند زیرا فشار مولکولی 10 در صد الکل و 90 درصد آب با 50 در صد الکل و 50 درصد آب یکی نیست و ما اگر کارخانه ای داریم که نیاز به این اطلاعات هست میتوانیم از فیزیک پایه و مذکور در بالا استفاده کرده و نمودار هایی برای مایعات ترکیب شده که با آن سرو کار داریم بسازیم .

اگر باز سوالی هست بفرمایید تا گفتگو کنیم .

  امتیاز: 0.20