منو
 کاربر Online
616 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline المیرا جدائی 1 ستاره ها ارسال ها: 22   در :  شنبه 23 مهر 1384 [06:41 ]
  تهیه کربن فعال از پوست پسته
 


یک پژوهشگر مهندسی شیمی برای نخستین بار در کشورمان موفق به تولید زغال کربن از پوست پسته شده است.

این طرح به سفارش شرکت ملی گاز و با هدف قطع وابستگی این شرکت به واردات زغال فعال و استفاده از ظرفیت های داخلی برای تولید این ماده انجام گرفته است.

برای تولید زغال در این طرح ابتدا پوست پسته تحت فرایندهای شیمیایی وحرارتی قرار گرفته وبه وسیله ترکیبات دیگر در آن تخلخل ایجاد می کنند که این تخلخل به صورت حفره های ریزی در حد نانومتر است که حتی می تواند مولکولهای گاز را به صورت انتخابی کاملا جدا کند.

  امتیاز: 0.00