منو
 صفحه های تصادفی
انواع پیوندی σ (سیگما) و п (پای)
کاربر:ا206ا
یاکولییف
وصف متناقض پیامبر
کاج شیلیایی
ارز بازرگانی
لیزرهای دیودی
اندوه فاطمه علیهاسلام در رحلت پدر
همنشینی با بیمار دلان
گولاگ
 کاربر Online
643 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  پنج شنبه 21 مهر 1384 [00:35 ]
  انتقال یافته از پرسش و پاسخ : سختی آب (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:شادی محمودی
با سلام
در مورد ارتباط سختی آب با کیفیت مواد شوینده اطلاعاتی میخاستم.
باتشکر  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  پنج شنبه 21 مهر 1384 [06:29 ]
  > انتقال یافته از پرسش و پاسخ : سختی آب (از طریق تماس با ما)
 

شوینده ها متاسفانه در آب سخت بخوبی حل نمیشوند اگر آب مورد استفاده لکه هایی پس از هشک شدن روی ظروف و شیشه و کاشی های حمام باقی میگذارد بخاطر آب سخت است .روی لباس های سیاه پس از خشک شدن آنرا میبینید . پیوند زیر سایت شرکتی است در آمریکا که متخصص آب سالم است و در خانه دستگاهی نصب میکنند که تمام آب مصرفی خانه را به آبی صاف و قابل نوشیدن تبدیل کند , این شرکت در محل خانه به شما نشان میدهد که خطرات آب سخت چیست ؟لیوانی را از آب شیر آشپزخانه پر میکنند و موادی به آن اضافه میکنند که یکباره تمام کلسیم شیری رنگ به کف لیوان رسوب میکند . از شما ممکن است بخواهند که یک پیراهن تازه شسته شده را به آنها بدهید آنها آنرا در آب گوارا که با خود دارند میگذارند و آنرا تکان میدهند و شما میبینید که پیراهن قبلا شسته شده انگار در داخل ماشین لباسشویی است شروع به کف کردن میکند و شما میفهمید که شوینده ها روی لباس میمانند .اگر تن افرادی که از این آب سخت استفاده میکنند کهیر میزند و میسوزد و ممکن است حتی پوست را بسوزد و کنده شود دلیلش وجود شوینده پاک نشده در لباس و بدلیل وجود آب سخت است . پیوند زیر یکی دو دهه است که در این کار است و حتی دستگاهای بزرگ برای استخر هتل ها و نکان های بزرگ دارند , سایت را ببینید .
  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  پنج شنبه 21 مهر 1384 [06:30 ]
  > انتقال یافته از پرسش و پاسخ : سختی آب (از طریق تماس با ما)
 

دارا

شوینده ها متاسفانه در آب سخت بخوبی حل نمیشوند اگر آب مورد استفاده لکه هایی پس از هشک شدن روی ظروف و شیشه و کاشی های حمام باقی میگذارد بخاطر آب سخت است .روی لباس های سیاه پس از خشک شدن آنرا میبینید . پیوند زیر سایت شرکتی است در آمریکا که متخصص آب سالم است و در خانه دستگاهی نصب میکنند که تمام آب مصرفی خانه را به آبی صاف و قابل نوشیدن تبدیل کند , این شرکت در محل خانه به شما نشان میدهد که خطرات آب سخت چیست ؟لیوانی را از آب شیر آشپزخانه پر میکنند و موادی به آن اضافه میکنند که یکباره تمام کلسیم شیری رنگ به کف لیوان رسوب میکند . از شما ممکن است بخواهند که یک پیراهن تازه شسته شده را به آنها بدهید آنها آنرا در آب گوارا که با خود دارند میگذارند و آنرا تکان میدهند و شما میبینید که پیراهن قبلا شسته شده انگار در داخل ماشین لباسشویی است شروع به کف کردن میکند و شما میفهمید که شوینده ها روی لباس میمانند .اگر تن افرادی که از این آب سخت استفاده میکنند کهیر میزند و میسوزد و ممکن است حتی پوست را بسوزد و کنده شود دلیلش وجود شوینده پاک نشده در لباس و بدلیل وجود آب سخت است . پیوند زیر یکی دو دهه است که در این کار است و حتی دستگاهای بزرگ برای استخر هتل ها و نکان های بزرگ دارند , سایت را ببینید .
  امتیاز: 0.00