منو
 صفحه های تصادفی
منزلت زید بن علی در نزد ائمه
شارل مسیه
تاریخ ولادت امام هادی علیه السلام
خرنوب
دانشمندان فیزیک
تجزیه الکترولیت
انار
ابوالفضل صاعدی حسین
تیره اوواش
مقاومت
 کاربر Online
771 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  پنج شنبه 21 مهر 1384 [01:35 ]
  انتقال یافته از پرسش و پاسخ : سختی آب (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:شادی محمودی
با سلام
در مورد ارتباط سختی آب با کیفیت مواد شوینده اطلاعاتی میخاستم.
باتشکر  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  پنج شنبه 21 مهر 1384 [07:29 ]
  > انتقال یافته از پرسش و پاسخ : سختی آب (از طریق تماس با ما)
 

شوینده ها متاسفانه در آب سخت بخوبی حل نمیشوند اگر آب مورد استفاده لکه هایی پس از هشک شدن روی ظروف و شیشه و کاشی های حمام باقی میگذارد بخاطر آب سخت است .روی لباس های سیاه پس از خشک شدن آنرا میبینید . پیوند زیر سایت شرکتی است در آمریکا که متخصص آب سالم است و در خانه دستگاهی نصب میکنند که تمام آب مصرفی خانه را به آبی صاف و قابل نوشیدن تبدیل کند , این شرکت در محل خانه به شما نشان میدهد که خطرات آب سخت چیست ؟لیوانی را از آب شیر آشپزخانه پر میکنند و موادی به آن اضافه میکنند که یکباره تمام کلسیم شیری رنگ به کف لیوان رسوب میکند . از شما ممکن است بخواهند که یک پیراهن تازه شسته شده را به آنها بدهید آنها آنرا در آب گوارا که با خود دارند میگذارند و آنرا تکان میدهند و شما میبینید که پیراهن قبلا شسته شده انگار در داخل ماشین لباسشویی است شروع به کف کردن میکند و شما میفهمید که شوینده ها روی لباس میمانند .اگر تن افرادی که از این آب سخت استفاده میکنند کهیر میزند و میسوزد و ممکن است حتی پوست را بسوزد و کنده شود دلیلش وجود شوینده پاک نشده در لباس و بدلیل وجود آب سخت است . پیوند زیر یکی دو دهه است که در این کار است و حتی دستگاهای بزرگ برای استخر هتل ها و نکان های بزرگ دارند , سایت را ببینید .
  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  پنج شنبه 21 مهر 1384 [07:30 ]
  > انتقال یافته از پرسش و پاسخ : سختی آب (از طریق تماس با ما)
 

دارا

شوینده ها متاسفانه در آب سخت بخوبی حل نمیشوند اگر آب مورد استفاده لکه هایی پس از هشک شدن روی ظروف و شیشه و کاشی های حمام باقی میگذارد بخاطر آب سخت است .روی لباس های سیاه پس از خشک شدن آنرا میبینید . پیوند زیر سایت شرکتی است در آمریکا که متخصص آب سالم است و در خانه دستگاهی نصب میکنند که تمام آب مصرفی خانه را به آبی صاف و قابل نوشیدن تبدیل کند , این شرکت در محل خانه به شما نشان میدهد که خطرات آب سخت چیست ؟لیوانی را از آب شیر آشپزخانه پر میکنند و موادی به آن اضافه میکنند که یکباره تمام کلسیم شیری رنگ به کف لیوان رسوب میکند . از شما ممکن است بخواهند که یک پیراهن تازه شسته شده را به آنها بدهید آنها آنرا در آب گوارا که با خود دارند میگذارند و آنرا تکان میدهند و شما میبینید که پیراهن قبلا شسته شده انگار در داخل ماشین لباسشویی است شروع به کف کردن میکند و شما میفهمید که شوینده ها روی لباس میمانند .اگر تن افرادی که از این آب سخت استفاده میکنند کهیر میزند و میسوزد و ممکن است حتی پوست را بسوزد و کنده شود دلیلش وجود شوینده پاک نشده در لباس و بدلیل وجود آب سخت است . پیوند زیر یکی دو دهه است که در این کار است و حتی دستگاهای بزرگ برای استخر هتل ها و نکان های بزرگ دارند , سایت را ببینید .
  امتیاز: 0.00