منو
 صفحه های تصادفی
از نظر ادیان جهان دارای نظام اخلاقی است
حاکمان معاصر امام هادی علیه السلام
گرافهای چندبخشی
گستره رسیدگی به فقرا
بولئیت
املاک نازخاتون
امام رضا علیه السلام و حفظ آبروی شیعه خراسانی
امام حسین علیه السلام و خضاب محاسن
درس تاریخ اسلام 2
فضایل امام علی علیه السلام از زبان پیامبر
 کاربر Online
724 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 17 مهر 1384 [15:45 ]
  انتقال یافته از پرسش و پاسخ : جرم میانگین اتم بور 811/10است اگر این عنصر دارای 2 ایزوتوپ به جرم های 50/10و90/10 باشد مشخص کنید که از هر ایزوتوپ چه مقدا
 

نام و نام خانوادگی:فاطمه باقری  امتیاز: 1.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فیروزه نجفی 3 ستاره ها ارسال ها: 775   در :  دوشنبه 18 مهر 1384 [09:08 ]
  >انتقال یافته از پرسش و پاسخ : جرم میانگین اتم بور 811/10است اگر این عنصر دارای 2 ایزوتوپ به جرم های 50/10و90/10 باشد مشخص کنید که از هر ایزوتوپ چه مقد
 

با توجه به فرمول:
(نسبت فراوانی * جرم ایزوتوپ اول) + (نسبت فراوانی * جرم ایزوتوپ دوم)=جرم اتمی


10,811=X*(10,90) + (1-X)*10,5


X=0,7775 : نسبت فراوانی ایزوتوپ با جرم 10,90


0,2225 : نسبت فراوانی ایزوتوپ با جرم 10,50

  امتیاز: 0.00