منو
 صفحه های تصادفی
لامپ الکتریکی بسازید
سیمای غازان خان
مراجعت گروه اولیّه مهاجرین
مورگان شوستر
بدبینی بیماری مهلک سلامت خانواده
شیوه علی عمادالدوله در جلب سپاهیان
هوانوردی در سالهای 1939 تا 1945
کروماکی
رشته گیاهان دارویی
امام صادق علیه السلام و تقیه
 کاربر Online
1274 کاربر online
 : کامپیوتر
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 10 مهر 1384 [15:27 ]
  GTA5 منو کشته این مرحله
 

سلام عزیزان گرامى:
مرحله پرش از هواپیما با چهارتاچینى وبعدمبارزه با افرادى که دوبنده پوشیده اند و با تفنگ تیر میزنند اگرچه من ضد ضربه و همه این رمزها را بلدم اما هنوز تو این مرحله گیر کردم چون هرچى دشمن میکشم بازم از دیوار به روى پشت بوم میان و در ضمن باید از جون سه تا چینى محافظت کرد لطفا اگه بلدید خیلى خیلى دقیق و شمرده شمرده بگین باید چیکار کنم.

  امتیاز: 0.00