منو
 کاربر Online
737 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline حسین خادم 4 ستاره ها ارسال ها: 1813   در :  چهارشنبه 06 مهر 1384 [16:13 ]
  ایزوتوپها چه کاربردهایی دارند؟
 


ایزوتوپهای طبیعی و مصنوعی عناصر در سالهای اخیر کاربردهای وسیعی بویژه در تحقیقات یافته‌اند.


کاربرد ایزوتوپها در پزشکی

  • از اشعه گامای پرتوان حاصل از رادیوم برای نابود کردن و جلوگیری از پیشرفت سرطان استفاده میشود. امروزه برای این منظور از کبالت 60 استفاده میشود. کبالت 60 از رادیوم ارزانتر بوده و اشعه گامای پر انرژیی دارد.

  • در عکسبرداری از غده تروئید و همچنین درمان سرطان این غده از ایزوتوپ 128 یا 131 استفاده میکنند.
  • در کشف نارساییهای مربوط به گردش خون ، کلرید سدیم حاوی مقدار کمی سدیم رادیواکتیو را در خون تزریق میکنند و از طریق پی گیری مسیر آن محل نارساییها را تشخیص میدهند.

کاربرد ایزوتوپها در صنعت

  • تعیین میزان ساییدگی رینگ در موتورها با رادیواکتیو کردن آن و اندازه گیری میزان رادیواکتیو در روغن.
  • اندازه گیری سرعت زنگ زدن فلزات و خوردگی آنها.
  • اندازه گیری ضخامت ورقه‌های فلزی ، پلاستیکی ، کاغذی و ... با استفاده از قابلیت عبور دادن تابش رادیواکتیو.

کاربرد ایزوتوپها در تحقیقات شیمیایی

  • استفاده از سرب رایواکتیو در اثبات دینامیکی بودن تعادل.
  • تشخیص کانیسم واکنشها و اندازه گیری سرعتشان.
  • استفاده از کربن 14 در مشخص کردن ترکیبات واسطه به هنگام فتوسنتز گیاهان سبزینه‌دار که جایزه نوبل در پی داشت.

  امتیاز: 0.20